Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

'Kierowca na pierwszym miejscu' czyli lepsze traktowanie w miejscach dostaw

Utworzona: 2023-05-28


Europejska inicjatywa, która wraz z Certyfikatem Odpowiedzialnego Spedytora przyznawana będzie firmom spedycyjnym stosującym najlepsze praktyki w traktowaniu kierowców w miejscach dostaw.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia są: IRU, Hiszpańskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Drogowego (ASTIC), Europejska Rada Spedytorów (ESC) i Hiszpańskie Stowarzyszenie Spedytorów (Transprime), które spotkały się w Algeciras w Hiszpanii, aby promować najlepsze praktyki w zakresie traktowania kierowców.

Karta IRU to europejska inicjatywa, której celem jest promowanie kultury korporacyjnej wspierającej godne traktowanie kierowców i wysiłki na rzecz przyciągania nowych kierowców do zawodu. Karta zawiera szereg propozycji, które przyczyniają się do poprawy traktowania kierowców w miejscach załadunku i rozładunku, a co za tym idzie poprawy warunków pracy, zwiększenia efektywności operacyjnej, a docelowo przyczynią się do uatrakcyjnienia zawodu kierowcy.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również nowe narzędzie UE, Certyfikat Odpowiedzialnego Spedytora, którego celem jest zachęcenie spedytorów do podpisania Karty IRU dotyczącej poprawy traktowania kierowców w miejscach załadunku i rozładunku. Karta to rodzaj dekalogu, w którym spedytorzy zobowiązują się do podjęcia szeregu podstawowych działań w celu budowania zaufania między kierowcami a podmiotami logistycznymi. Praktyki te obejmują szacunek wobec kierowców, odpowiednie warunki dostawy i odbioru towarów i dokumentów oraz przestrzeganie zasady załadunku i rozładunku w ciągu jednej godziny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta IRU dotycząca traktowania kierowców i Certyfikat Odpowiedzialnego Spedytora wyznaczają nowy początek w relacjach między załadowcami a przewoźnikami drogowymi. Konferencja w porcie Algeciras była pierwszym z serii wydarzeń, które odbędą się w portach Walencji, Bilbao i Barcelony, w uznaniu dla wysiłków załadowców i przewoźników, którzy wprowadzają najlepsze praktyki wobec kierowców.

Jednym z miejsc, które przyłączyło się do akcji jest Port w Walencji, zobowiązujący się do pełnej szacunku komunikacji, bezpiecznego i wydajnego planowania i realizacji działań oraz zgłaszania wszelkich zmian, które mogą mieć wpływ na działalność. Zarząd Portu w Walencji zobowiązuje się ponadto:
🚩 Zapewnić kierowcom dostęp do urządzeń sanitarnych oraz innych obiektów na terenie portu, takich stołówki, które spełniają odpowiednie normy oraz zapewnić prawidłowe działanie takich obiektów.
🚩 Zapewnić odpowiednio przeszkolony personel do wykonywania czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem.
🚩 Zapewnić kierowcom dostęp do strzeżonego parkingu (w miarę możliwości na noc).
🚩 Zapewnić bezpieczeństwo kierowców w miejscach załadunku, m.in. dobre oświetlenie, odpowiednio oznaczone obszary dla pieszych i poczekalnie; wystarczająco dużo miejsca do manewrowania ciężarówkami.
🚩 Dopilnować, aby podczas budowy nowych terenów zaplanowano elementy w/w infrastruktury (urządzenia sanitarne, odpowiednio obszerne i dobrze oświetlone, bezpieczne strefy dla pieszych i parkingi).
🚩 Zapewnić ogólną wydajność i szybkość operacji odbioru, dostawy i transportu.
🚩 Zapewnić elastyczne warunki dostaw i dobrą komunikację między stronami, uwzględniając czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność.
🚩 Poznać zasady prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku, czas pracy i przepisy dotyczące tachografów, aby zminimalizować ruch wewnętrzny podczas każdej operacji załadunku lub rozładunku.

Źródło: IRU/Port w Walencji
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels