Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jazda bez trzymanki - czy powinni tego zakazać?

Utworzona: 2023-06-04


Ford wprowadził na rynek brytyjski nowy system wspomagania kierowcy o nazwie „Blue Cruise”, który pozwoli oderwać ręce od kierownicy na niektórych odcinkach autostrad.

Według międzynarodowej klasyfikacji jazdy autonomicznej, system reprezentuje poziom 2, tzn. umożliwia jazdę częściowo automatyczną. Oznacza to, że kierowca musi stale zwracać uwagę na to, co się dzieje na drodze i jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę nad pojazdem. Poziom uwagi kierowcy monitoruje kamera. To podejście różni się od innego systemu wprowadzonego w Niemczech w zeszłym roku przez Mercedesa. „Drive Pilot” to system poziomu 3, który może działać na drogach o dopuszczalnej maksymalnej prędkości 60 km/h, m.in. gdy jest duża liczba pojazdów, które poruszają się stosunkowo wolno. Ale w takim przypadku pojazd przejmuje pełną kontrolę i odpowiedzialność, podczas gdy kierowca może oderwać wzrok od drogi i na przykład obejrzeć film na ekranie pokładowego systemu rozrywki. Po aktualizacji wymogów bezpieczeństwa przyjętych przez ONZ, które wkrótce będą obowiązywać w UE, systemy tego typu będą mogły zostać wprowadzone do użytku przy prędkościach autostradowych.

Zdaniem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa w Transporcie (ETSC), UE powinna zakazać stosowania systemów poziomu 2, takich jak ten, który oferuje Ford i dopuszczać zdejmowanie rąk z kierownicy tylko w pojazdach wyposażonych w systemy z warunkową automatyzacją jazdy (poziom 3+), w przypadku których stały nadzór kierowcy nie jest już potrzebny. Zezwolenie na jazdę bez użycia rąk w przypadku systemu jazdy wspomaganej utrudniłoby kierowcom dostrzeganie różnic między jazdą wspomaganą i zautomatyzowaną, a tym samym zrozumienie zakresu odpowiedzialności, jaki spoczywa na kierowcy w każdym przypadku. W tej sprawie głos zabrała również Międzynarodowa Unia Transportu.

UE nie ma obecnie centralnej agencji, która nadzorowałaby wdrażanie technologii jazdy zautomatyzowanej ani badała wypadki związane z jej funkcjonowaniem. Z kolei w Stanach Zjednoczonych Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zbadała szereg wypadków z udziałem pojazdów wyposażonych w technologię jazdy zautomatyzowanej lub wspomaganej oraz wydała zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Producenci samochodów są również zobowiązani do zgłaszania wszystkich wypadków z udziałem pojazdów z systemami na poziomie 2 i wyższym do Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Drogowego (NHTSA). Obecnie brakuje szczególnych wymagań szkoleniowych w zakresie obsługi takich systemów czy to podczas egzaminów na prawo jazdy, czy w punktach zakupu, co stwarza ryzyko, że kierowcy nie będą wiedzieć, jakie są faktyczne możliwości różnych systemów.

Źródło: ETSC
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels