Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zamknięty MOP i utrudnienia w kierunku Świecka oraz czasowe zamknięcie pasów na PPO Lądek

Utworzona: 2023-05-11


W czwartek, 11 maja rozpocznie się remont wiaty na PPO Lądek (235 +500 km A2) oraz planowane jest przeniesienie prac remontowych nawierzchni w rejonie płyty PPO Gołuski (150 km A2).

PPO Gołuski
Remont nawierzchni w rejonie Placu Poboru Opłat w Gołuskach wchodzi w kolejny etap. Prace drogowe przenoszą się na nitkę północną autostrady A2 między 150 a 154 kilometrem, w kierunku na Świecko. W związku z pracami ruch pojazdów zostanie częściowo poprowadzony nitką południową dla obu kierunków, a wjazd na MOP Dopiewiec (151+200 km A2 kierunek Świecko) zostanie zamknięty na czas prowadzonych robót.

Prace remontowe nawierzchni między węzłami Buk a Poznań Zachód, zapisane w wieloletnim harmonogramie utrzymaniowym, przebiegają zgodnie z planem. Drogowcom udało się nadrobić początkowe opóźnienia spowodowane opadami deszczu. Remont nitki południowej między 150 a 154 km autostrady, w tym zjazd z A2 w kierunku S5 i S11 dla kierowców podróżujących ze strony Świecka na węźle Poznań Zachód, został zakończony przed terminem. Kolejny etap prac polega na remoncie nawierzchni na części północnej autostrady w rejonie Placu Poboru Opłat w Gołuskach. Realizacja prac została tak zaplanowana, aby przebiegała w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na czas realizacji prac.

PPO Lądek
Prace będą polegały między innymi na modernizacji oświetlenia – dotychczas stosowane oprawy zostaną zastąpione bardziej ekologicznymi LED. Modernizacji zostanie poddane także zadaszenie wiaty na Placu Poboru Opłat Lądek. Wiąże się to z czasowym wyłączeniem z użytkowania poszczególnych pasów ruchu na 5-10 dni, w zależności od zakresu prac w danym miejscu.

Aby zminimalizować uciążliwość remontu dla kierowców, prace podzielono na etapy, w taki sposób, aby jednorazowo wyłączać z użytkowania maksymalnie dwa pasy ruchu z 14 dostępnych. Podczas remontu mogą pojawić się także utrudnienia dla ruchu pojazdów ponadnormatywnych, jednak przejazd będzie możliwy. Trudne warunki pogodowe mogą mieć wpływ na czas wykonywania robót.

Źródło: Autostrada Wielkopolska
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels