Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Stacje ładowania dla ciężarówek co 120 km
Utworzona: 2023-03-29

Posłowie do PE i szwedzka prezydencja Rady doszli do porozumienia w sprawie obowiązkowych krajowych celów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Wstępne porozumienie, które wprowadza zmiany w przepisach unijnych dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych, ma na celu zwiększenie liczby stacji ładowania lub tankowania paliw alternatywnych dla samochodów, ciężarówek, a nawet samolotów, aby w ten sposób przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050.

Stacje ładowania/tankowania

W trakcie negocjacji posłom udało się wprowadzić zapis, że do 2026 r. stacje ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T, natomiast do roku 2028, moc wyjściowa ma zostać zwiększona do 600 kW. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, stacje ładowania powinny być dostępne co 120 km na połowie głównych dróg w Unii Europejskiej do roku 2028 r. i mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności od typu drogi. Od 2028 roku każdy bezpieczny parking dla ciężarówek ma być wyposażony w dwie stacje ładowania.

We wszystkich przypadkach niektóre wyjątki od wymogów miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, takich jak wyspy lub drogi o bardzo małym natężeniu ruchu.

Negocjatorzy uzgodnili również, że do 2031 r. stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci TEN-T będą rozmieszczone co najmniej co 200 km.

Proste ładowanie i płatności

Kolejny wymóg dotyczy sposobów, w jaki użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi będą płacić w punktach ładowania lub tankowania (za pomocą kart płatniczych, urządzeń zbliżeniowych lub w niektórych przypadkach kodem QR). Cena „paliw” będzie musiała być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram, być rozsądna, łatwo i wyraźnie porównywalna, przejrzysta i niedyskryminacyjna. Posłowie zapewnili, że do roku 2027 Komisja stworzy unijną „bazę danych” dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

Nieformalne porozumienie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez cały Parlament i Radę.
-----

Warto wspomnieć, że w październiku 2022 roku Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie projektu przepisów Unii E uropejskiej mających na celu przyspieszenie wdrażania stacji ładowania i alternatywnego tankowania (takich jak elektryczne lub wodorowe) między innymi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Zgodnie z ówczesnym, przyjętym tekstem do 2026 roku na głównych drogach Unii Europejskiej co 60 km powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt ładowania samochodów elektrycznych. Ten sam wymóg dotyczyłby ciężarówek i autobusów, ale tylko na sieciach bazowych TEN-T i ze stacjami o większej mocy.

Źródło: Parlament Europejski
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels