Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Najnowsza generacja naczep nadaje się także do transportu kombinowanego
Utworzona: 2023-03-24

Kögel EuroTrailer Cargo Rail, przystosowana do załadunku kolejowego, która razem z ciągnikiem tworzy zespół o długość 17,88 metra, może być załadowywana, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wszystkie popularne wagony kieszeniowe.

Dotyczy to wariantów o wysokości zewnętrznej 3950 mm (klasyfikacja kolejowa P395) oraz 4000 mm (P400), względnie wysokości wewnętrznej 2710 i 2760 mm oraz składanym zabezpieczeniem przeciwnajazdowym. Ta możliwość została potwierdzona podczas załadunku próbnego w terminalu transportu kombinowanego München-Riem, gdzie naczepa ta została przeładowana na wagon typu T3000 z podporą o wysokości 980 mm pod nadzorem przedstawicieli Deutsche Bahn. Tym samym wykazano, że EuroTrailer Cargo Rail może być przewożona za pomocą wszystkich nowoczesnych wagonów kieszeniowych (c, e, f, h, i).

Najnowsza generacja naczepy jest o 1,38 metra dłuższa od standardowej naczepy siodłowej i tym samym 8 cm dłuższa od poprzedniej generacji. Zwiększenie długości było możliwe w związku z wejściem w życie 9. rozporządzenia zmieniającego do rozporządzenia w sprawie wyjątków od przepisów prawa o ruchu drogowym dla pojazdów i kombinacji pojazdów o ponadwymiarowej długości (LKWÜberlStVAusnV). Klasyfikacja zapewnia, że naczepa pasuje do przestrzeni załadunkowej danego wagonu, o czym świadczy kod kompatybilności na tabliczce znamionowej umieszczonej na ścianie bocznej naczepy.

EuroTrailer pozwala nie tylko zmniejszyć emisje CO2 o około 10% procent w porównaniu z naczepą o standardowej długości, ale może też być używana w transporcie drogowo-kolejowym. W przeciwieństwie do długich ciężarówek typu 2 i 3 (o długości 25,25 metra), przedłużona naczepa siodłowa może być stosowana w około połowie wszystkich przewozów i tym samym stanowi niezwykle efektywny sposób obniżania emisji. Dlatego producent opowiada się za bezterminowym dopuszczeniem do eksploatacji ciężarówek typu 1, jak miało to miejsce w przypadku zespołów typów 2 i 3, oraz zwraca się do federalnego ministra transportu Volkera Wissinga (FDP) o podjęcie niezbędnych kroków.Źródło: Kögel
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels