Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jak poprawić przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców

Utworzona: 2023-03-19


Poniżej rozwiązanie, dzięki któremu kierowcy będą mieli mają dużą większą motywację, aby pilnować przestrzegania przepisów dotyczących czasów pracy.

Dodatkowo jako właściciel firmy zyskasz potężny argument w przypadku ewentualnego odwołania się od mandatu Inspekcji Transportu Drogowego. Dlaczego nie skorzystać?

Motywacja do jazdy bez naruszeń

Czy Twoją zmorą są częste naruszenia przepisów o czasach pracy wśród kierowców? Nie pomaga proszenie, tłumaczenie i szkolenia? Otóż nie ma nic bardziej skutecznego w motywowaniu ludzi do działania niż pieniądze. Aby kierowcy zaczęli się bardziej starać, wystarczy zastosować motywującą strukturę wynagrodzenia. Może ona przybrać formę np. motywującego dodatku do wynagrodzenia za przestrzeganie przepisów (premii). Pamiętaj, że premie mogą mieć charakter regulaminowy lub uznaniowy. Premię uznaniową czyli nagrodę przewoźnik przyznaje na zasadzie swojej jednostronnej decyzji (uznania). Natomiast przyznanie premii regulaminowej należy wpisać do regulaminu wynagradzania wraz z warunkami, na mocy których pracownik ma do niej prawo. W tym przypadku kierowca może jej dochodzić nawet przed sądem pracy. Jednak jasny i zrozumiały dla kierowcy system premiowania (wpisany w regulamin wynagradzania) zwiększa jego motywację do jazdy bez naruszeń.

Jeśli nie zdecydujesz się na zastosowanie premiowania jazdy bez naruszeń, możesz stworzyć równie motywujący ranking kierowców. Kierowca, który popełni najmniej naruszeń spośród wszystkich kierowców w firmie, dostaje dodatek do wypłaty w określonej kwocie. Na podobnej zasadzie kierowcy wypadający najgorzej w rankingu, mogą mieć potrącaną jakąś kwotę z wynagrodzenia.

System nagród i kar – czyj to pomysł?

Jeśli po przeczytaniu powyższych akapitów czujesz się rozczarowany proponowanym rozwiązaniem, koniecznie sprawdź czyj to jest pomysł. „Po stronie przedsiębiorcy leży obowiązek zawarcia takich umów i obmyślenia takich rozwiązań, które mogą dyscyplinować osoby wykonujące na jego rzecz usługi kierowania pojazdem” (źródło: II SA/Ol 631/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-24). To właśnie w wyrokach sądów administracyjnych znajdujemy zalecenie konstruowania motywujących wynagrodzeń dla kierowców oraz stosowanie systemu nagród oraz kar - w przypadku stwierdzenia naruszeń. Działania takie mają na celu zapewnienie właściwej organizacji i dyscypliny pracy w przedsiębiorstwie transportowym poprzez podejmowania działań zapobiegawczych, prewencyjnych (pieniężna motywacja do jazdy zgodnej z normami czasu pracy) oraz działań korygujących u kierowców, którzy te przepisy naruszają. System nagród i kar bardzo szybko eliminuje złe nawyki kierowców. Dodatkowo jest działaniem, które dowodzi, że przedsiębiorca nie pozostaje bierny na naruszenia, nie przyzwala na nie. To bardzo, bardzo ważny argument, jeśli chcemy np. odwołać się od mandatu ITD.

Premia dla kierowcy – rozrzutność czy optymalizacja?

Każdy właściciel firmy transportowej chce optymalizować koszty, a nie wydawać pieniądze na prawo i lewo. Czy zatem premia za brak naruszeń jest opłacalna? Przed Pakietem Mobilności 2022 dla wielu firm była to rozrzutność. Standardem w konfigurowaniu wynagrodzeń dla kierowców był model: wynagrodzenie minimalne + delegacje (ewentualnie ryczałty za nadgodziny i godziny nocne). W obecnym czasie, kiedy delegacji w transporcie międzynarodowym już nie ma, premia za jazdę bez naruszeń może być jedną z form wyrównania do zagranicznych płac sektorowych. Pamiętajmy jednak, że jeśli premia za jazdę bez naruszeń będzie przyznawana każdemu, niezależnie od kryteriów, straci ona swój motywacyjny charakter oraz zamierzony cel. Kierowca musi mieć świadomość realnego wpływu na to, kiedy otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. Czyli premia przysługuje jeśli spełni określony w regulaminie warunek np. maksymalnie jedno naruszenie małej wagi w miesiącu.

Ten szczegół ma znaczenie

Wprowadzenie tego jednego szczegółu – motywującej struktury wynagrodzeń – daje efekty. Premia motywująca do jazdy bez naruszeń oraz system kar i nagród optymalizują koszty jeszcze pod jednym względem – mniejsza ilość naruszeń, to mniejsza liczba mandatów. Mamy tu więc do czynienia z zasadą win-win („wygrany-wygrany”). Wygranym jest pracodawca, bo ponosi mniejsze ryzyko mandatów. Wygranym jest też kierowca, bo premia to więcej pieniędzy dla niego, a mniej naruszeń to większe bezpieczeństwo w pracy.

Źródło: Dobry Przewoźnik Szkolenia
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels