Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Firmy transportowe szukają rozwiązań ➡ paliwo HVO/HVO100 jednym z nich

Utworzona: 2023-06-05


Paliwo to produkowane z różnych surowców, takich jak zużyty olej kuchenny i może być wykorzystywane w różnych mieszankach. To najczystsza wersją paliwa alternatywnego, która może być rozwiązaniem w zakresie ograniczenia emisji.

Ciężarówki elektryczne mają swoje ograniczenia i problemy, takie jak mały zasięg oraz zbyt mała liczba stacji ładowania. Technologie wodorowe, choć znacznie bardziej obiecujące pod względem możliwości eksploatacji, są jeszcze mniej realną opcją ze względu na wysokie koszty.

Zalety

Paliwo HVO zmniejsza również lokalną emisję: 33% mniej drobnych cząstek stałych, 30% mniej węglowodorów (HC), 24% mniej tlenku węgla (CO) i 9% mniej tlenku azotu (NOx) w porównaniu ze zwykłym olejem napędowym.

Kolejną zaletą paliwa HVO jest fakt, że może być stosowane jako rozwiązanie nie wymagające modyfikacji technicznych, w odróżnieniu od gazu LNG (skroplony gaz ziemny), CNG (sprężony gaz ziemny) lub innych mniej zanieczyszczających alternatyw stosowanych do zasilania samochodów ciężarowych. W związku z tym koszty operacyjne są automatycznie niższe. Podstawowa zasada równoważenia kosztów i przychodów ma zastosowanie nawet przy najlepszych intencjach, zwłaszcza na bardzo konkurencyjnym rynku europejskiego transportu drogowego towarów. Niemniej jednak, ponieważ branża ma jasny cel dalszej redukcji emisji, paliwo HVO będzie nadal odgrywać coraz większą rolę w osiąganiu tego celu. Fakt, że firmy transportowe mogą łatwo korzystać z HVO bez żadnych dodatkowych kosztów związanych z adaptacją techniczną pojazdów to ważna zaleta tego paliwa alternatywnego. W przeciwieństwie do innych paliw, stosowanie oleju HVO zapewnia elastyczność nie tylko pod względem stosowanej mieszanki, ale także w najgorszym przypadku użycia zwykłego oleju napędowego bez wpływu na osiągi ciężarówki, a co za tym idzie, na termin dostawy. I podobnie jak olej napędowy, paliwo HVO może być stosowane w niskich temperaturach. Jednak w odróżnieniu od tego pierwszego, HVO można go przechowywać znacznie dłużej, nawet przez 10 lat podczas gdy olej napędowy może być przechowywany najwyżej przez rok.

Kolejną zaletą oleju HVO jest jego dostępność: zapasy HVO w Unii Europejskiej stale rosną. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), udział energii ze źródeł odnawialnych wzrósł z niespełna 2% w 2005 r. do 10,2% w 2020 r. Wstępne dane wskazywały, że udział źródeł odnawialnych ustabilizował się i pozostał na tym samym poziomie w 2021 r.

Jako firma odpowiedzialna, Girteka od roku 2020 oferuje swoim klientom możliwość realizacji dostaw pojazdami zasilanymi olejem HVO 100. Oprócz wykorzystania większej ilości HVO, Girteka ma również na celu ciągłe odnawianie floty, cyfryzację operacji, zwiększanie poziomu transportu intermodalnego, edukację kierowców w zakresie praktyk jazdy ekologicznej oraz zapewnienie odpowiedzialnej konsumpcji. W ten sposób firmie udało się obniżyć roczny poziom emisji CO2 z 742 g/km w 2021 r. do 720 g/km w 2022 r. Klienci zainteresowani dostawami realizowanymi dzięki wykorzystaniu oleju HVO 100, mają taką możliwość nawet jeśli paliwo to nie jest dostępne na niektórych trasach. Chodzi o tzw. bilansowanie masowe polegające na tym, że klient kupuje określoną ilość oleju hydrorafinowanego, które trafia do floty Girteki, zmniejszając w ten sposób ogólną emisję. W przypadku klientów, których trasy mogą być obsługiwane z wykorzystaniem HVO, paliwo to może być używane zamiennie ze zwykłym olejem napędowym, jak również w najczystszej postaci, czyli HVO100.

Wady

Pomimo wszystkich korzyści, korzystanie z paliwa alternatywnego ma swoje wady. Po pierwsze, nie eliminuje całkowicie emisji CO2, ale – stosowany w najczystszej postaci – znacznie je zmniejsza. Celem UE jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r., przy czym do tego czasu producentom i firmom transportowym stawia się coraz bardziej rygorystyczne wymagania. Dlatego olej HVO nie powinien być stosowany jako stałe rozwiązanie.

Cena to kolejna wada HVO w porównaniu ze zwykłym olejem napędowym, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. Podczas gdy gospodarka UE, mierzona produktem krajowym brutto (PKB), wzrosła zaledwie o 0,1% w IV kw. 2022 r., według wstępnych danych Eurostatu, inflacja nadal wywierała presję na przedsiębiorstwa i konsumentów. Najnowsze wstępne dane Eurostatu wskazują, że w styczniu 2023 inflacja spadła do 8,5% w porównaniu do 9,2% miesiąc wcześniej. Nawet wtedy, przy rosnących stopach procentowych prowadzenie biznesu uzależnionego od kredytów na różne aktywa staje się coraz droższe. W związku z tym priorytety mogą się zmienić, a starania o przetrwanie na krótką metę mogą okazać się ważniejsze niż wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Girteka pozostaje jednak wierna swojej deklaracji odpowiedzialnej logistyki i kontynuuje współpracę z klientami i partnerami, aby jej emisje były corocznie zmniejszane dzięki wykorzystaniu pojazdów spełniających EURO 6 oraz paliw alternatywnych, takich jak HVO 100, ciągłą wymianę floty, kształcenie kierowców w zakresie umiejętności ekonomicznej jazdy, cyfryzację operacji w celu zmniejszenia liczby „pustych kilometrów” jazdy oraz szersze wykorzystanie intermodalnego transportu kolejowego. W ostatnim czasie firma podpisała umowę ze Scanią na zakup 600 ciężarówek akumulatorowych, które mają być dostarczone w ciągu najbliższych 4 lat.

Źródło: Girteka
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels