Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Najbardziej zapracowany fotoradar stoi w Rudzie Śląskiej
Utworzona: 2023-02-12

Urządzenie to zarejestrowało w 2022 roku ponad 20,7 tys. naruszeń.

Redakcja etransport.pl zwróciła się do Moniki Niżniak, zastępcy dyrektora Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o podsumowanie pracy fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w 2022 roku. Przedstawicielka GITD poinformowała nas, że ponad 520 urządzeń rejestrujących przekroczenia prędkości oraz wjazd na czerwonym świetle zarejestrowało w ubiegłym roku nieco ponad 1 milion naruszeń. W porównaniu do 2021 roku jest ich mniej o ponad 464 tys. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że o ponad 32 proc. spadła liczba przekroczeń prędkości. W 2022 roku CANARD odnotowało 968,8 tys. przypadków przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. Rok wcześniej ponad 1 434,8 tys. Wynik ten napawa lekkim optymizmem, że coś się zmienia w poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Zdaniem Moniki Niżniak, jednym z czynników, który wpłynął na zmianę zachowania kierowców jest ubiegłoroczna zmiana przepisów i zaostrzenie kar. Świadczy o tym m.in. wyraźny spadek liczby wykroczeń powyżej progu 30 km/h, a więc od pułapu za który znacząco wzrosły kary grzywny.

CANARD odnotowało o ponad 200 tys. mniej przypadków przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h więcej niż pozwalają przepisy w miejscu instalacji. Spadek sięga ponad 62,5 proc. O blisko 38 proc. spadła też liczba przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, z ponad 6,3 tys. do ok. 3,9 tys. Zdecydowana większość, około 57 proc. zarejestrowanych kierujących, przekracza dozwoloną prędkość w najniższym progu (pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż na danym odcinku drogi pozwalają przepisy).

Fotoradary CANARD zarejestrowały niemal 80 proc. wszystkich przypadków przekroczenia prędkości. Najwięcej naruszeń zarejestrowało urządzenie pracujące w Rudzie Śląskiej – ponad 20,7 tys. przypadków. Jest to jedna z młodszych lokalizacji w systemie, którą objęto automatyczną kontrolą prędkości, we współpracy z lokalnymi władzami. Miejsce to, nazywane przez mieszkańców „zakrętem mistrzów”, uznano za niebezpieczne ze względu na występujące tam wcześniej zdarzenia drogowe. Oceniono wówczas, że przyczyną 75 proc. wypadków i kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Natomiast z wykorzystaniem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości ujawniono blisko 160 tys. przekroczeń prędkości. Przedstawicielka GITD podała, że najczęściej kierowców rejestrowały urządzenia zamontowane w tunelu trasy S2 na warszawskim Ursynowie, a dokładnie w kierunku Poznania. Na tym odcinku drogi zarejestrowano 24,5 tys. naruszeń. W sumie kamery opp w tunelu trasy S2 zarejestrowały blisko 42,5 tys. naruszeń. Obecność urządzeń działa prewencyjnie na kierujących. Liczba przypadków przekroczenia prędkości w tunelu maleje z miesiąca na miesiąc. Przykładowo porównując dane ze stycznia z grudniowymi, odnotowano spadek liczby zarejestrowanych wykroczeń o ok. 67 proc., z niemal 5,9 tys. w styczniu do blisko 1,9 tys. w grudniu.

Najwięcej naruszeń (przekroczenia prędkości i niestosowanie się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach) zarejestrowały urządzenia na terenie Mazowsza. Ponad 90 różnego rodzaju urządzeń ujawniło ponad 338 tys. naruszeń. W tym 209,7 tys. przypadków przekroczenia prędkości w Warszawie. Najbardziej zapracowanym w stolicy fotoradarem, okazało się jedno z 6 urządzeń zlokalizowanych na moście Poniatowskiego, które zarejestrowało blisko 11,8 tys. wykroczeń.

Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels