Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Najbardziej zapracowany fotoradar stoi w Rudzie Śląskiej

Utworzona: 2023-02-12


Urządzenie to zarejestrowało w 2022 roku ponad 20,7 tys. naruszeń.

Redakcja etransport.pl zwróciła się do Moniki Niżniak, zastępcy dyrektora Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o podsumowanie pracy fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w 2022 roku. Przedstawicielka GITD poinformowała nas, że ponad 520 urządzeń rejestrujących przekroczenia prędkości oraz wjazd na czerwonym świetle zarejestrowało w ubiegłym roku nieco ponad 1 milion naruszeń. W porównaniu do 2021 roku jest ich mniej o ponad 464 tys. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że o ponad 32 proc. spadła liczba przekroczeń prędkości. W 2022 roku CANARD odnotowało 968,8 tys. przypadków przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. Rok wcześniej ponad 1 434,8 tys. Wynik ten napawa lekkim optymizmem, że coś się zmienia w poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Zdaniem Moniki Niżniak, jednym z czynników, który wpłynął na zmianę zachowania kierowców jest ubiegłoroczna zmiana przepisów i zaostrzenie kar. Świadczy o tym m.in. wyraźny spadek liczby wykroczeń powyżej progu 30 km/h, a więc od pułapu za który znacząco wzrosły kary grzywny.

CANARD odnotowało o ponad 200 tys. mniej przypadków przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h więcej niż pozwalają przepisy w miejscu instalacji. Spadek sięga ponad 62,5 proc. O blisko 38 proc. spadła też liczba przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, z ponad 6,3 tys. do ok. 3,9 tys. Zdecydowana większość, około 57 proc. zarejestrowanych kierujących, przekracza dozwoloną prędkość w najniższym progu (pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż na danym odcinku drogi pozwalają przepisy).

Fotoradary CANARD zarejestrowały niemal 80 proc. wszystkich przypadków przekroczenia prędkości. Najwięcej naruszeń zarejestrowało urządzenie pracujące w Rudzie Śląskiej – ponad 20,7 tys. przypadków. Jest to jedna z młodszych lokalizacji w systemie, którą objęto automatyczną kontrolą prędkości, we współpracy z lokalnymi władzami. Miejsce to, nazywane przez mieszkańców „zakrętem mistrzów”, uznano za niebezpieczne ze względu na występujące tam wcześniej zdarzenia drogowe. Oceniono wówczas, że przyczyną 75 proc. wypadków i kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Natomiast z wykorzystaniem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości ujawniono blisko 160 tys. przekroczeń prędkości. Przedstawicielka GITD podała, że najczęściej kierowców rejestrowały urządzenia zamontowane w tunelu trasy S2 na warszawskim Ursynowie, a dokładnie w kierunku Poznania. Na tym odcinku drogi zarejestrowano 24,5 tys. naruszeń. W sumie kamery opp w tunelu trasy S2 zarejestrowały blisko 42,5 tys. naruszeń. Obecność urządzeń działa prewencyjnie na kierujących. Liczba przypadków przekroczenia prędkości w tunelu maleje z miesiąca na miesiąc. Przykładowo porównując dane ze stycznia z grudniowymi, odnotowano spadek liczby zarejestrowanych wykroczeń o ok. 67 proc., z niemal 5,9 tys. w styczniu do blisko 1,9 tys. w grudniu.

Najwięcej naruszeń (przekroczenia prędkości i niestosowanie się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach) zarejestrowały urządzenia na terenie Mazowsza. Ponad 90 różnego rodzaju urządzeń ujawniło ponad 338 tys. naruszeń. W tym 209,7 tys. przypadków przekroczenia prędkości w Warszawie. Najbardziej zapracowanym w stolicy fotoradarem, okazało się jedno z 6 urządzeń zlokalizowanych na moście Poniatowskiego, które zarejestrowało blisko 11,8 tys. wykroczeń.

Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels