Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Razem dla zeroemisyjnego transportu

Utworzona: 2023-03-16


Truck Care, spółka zajmująca się kompleksowym wynajmem pojazdów użytkowych dla branży transportowej, dołączyła do grona PSPA. Rozwój floty pojazdów transportowych z napędem alternatywnym to ważny element strategii rozwoju spółki na kolejne lata.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych to największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce i w regionie CEE. Zrzesza ponad 200 podmiotów działających wspólnie na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój zeroemisyjnych technologii w transporcie.

Zdaniem Truck Care obecność w Stowarzyszeniu daje realny wpływ na funkcjonowanie krajowego i europejskiego sektora transportowego. W pojazdach z napędem alternatywnym widać realną szansę na zmniejszenie ilości CO2 w powietrzu.

Dołączenie do PSPA jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji naszej misji, czyli rozbudowywania floty pojazdów z napędem alternatywnym. To nasza odpowiedź na coraz większe zainteresowanie klientów tego typu rozwiązaniami, ale przede wszystkim wyraz troski i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Rynek długoterminowego wynajmu floty pojazdów dla branży transportowej stale się rozrasta – szczególnie w dobie rosnących kosztów, związanych z prowadzeniem działalności. Stąd też cieszymy się, że wspólnie z PSPA będziemy mogli przyczynić się do wdrażania elektromobilności i czystych technologii w transporcie, z pożytkiem dla klientów i środowiska mówi Łukasz Chyliński, prezes zarządu Truck Care.
Do grona członków wspierających Stowarzyszenia należą podmioty z całego łańcucha wartości elektromobilności. Wśród Partnerów znajdują się między innymi jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe i akademickie, a także liderzy branży transportowej. Pochodzący z różnych środowisk pracują ramię w ramię nad rozwiązaniami wdrażanymi na poziomie gospodarczym i regulacyjnym. Dzięki temu realnie przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2.

Truck Care to kolejny wartościowy podmiot na rynku, który dołączył do Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Polski sektor zeroemisyjnych pojazdów użytkowych rozwija się bardzo dynamicznie. W 2022 r. w naszym kraju zarejestrowano ponad dwa razy więcej dostawczych i ciężarowych samochodów z napędem elektrycznym niż rok wcześniej. W obszarze zelektryfikowanych pojazdów użytkowych wciąż dostrzegamy jednak szereg poważnych wyzwań (m.in. związanych z rozbudową infrastruktury ładowania), dlatego zmierzamy kontynuować wspólną pracę nad instrumentami, które przyspieszą elektryfikację flot pojazdów użytkowych w Polsce mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.
Źródło: Truck Care
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels