Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Chcą przedłużenia umowy o transporcie drogowym między UE a Ukrainą

Utworzona: 2023-02-06


Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie tymczasowej umowy o transporcie drogowym podpisanej z Ukrainą, co pozwoliłoby ukraińskim przewoźnikom zwiększyć liczbę przewozów na drogach UE o około 40%.

Dodatkowe ciężarówki przewożą na Ukrainę niezbędne towary, takie jak paliwo i pomoc humanitarną, a jednocześnie dostarczają ukraińskie towary, takie jak zboże, owoce i produkty przemysłowe do UE i reszty świata. Pierwotna umowa, podpisana w czerwcu 2022 r., przyznaje dwustronne prawa przewozowe firmom transportowym z Ukrainy i UE na terytoriach drugiej strony. Miała ona na celu wsparcie Szlaków Solidarności UE-Ukraina, które powstały jako alternatywa dla szlaków żeglugowych na Morzu Czarnym, gdy ukraińskie porty zostały zablokowane przez Rosję.

Umowa doprowadziła do szybkiego wzrostu przewozów: w pierwszym miesiącu po złożeniu wniosku przewieziono prawie pół miliona ton ukraińskich towarów rolnych, w porównaniu z 320 tys. ton miesiąc wcześniej. Nawet po uzgodnieniu w sierpniu ubiegłego roku Black Sea Grain Initiative, zezwalającej na eksport ograniczonych towarów drogą morską z Ukrainy, eksport drogowy nadal rósł, osiągając 640 000 ton w październiku 2022 r.

Eksport był kołem ratunkowym dla ukraińskiej gospodarki. Umowa zezwala np. na przewóz towarów ukraińskich transportem drogowym przez UE do krajów trzecich. Tylko między lipcem a wrześniem 2022 r. wpływy z działalności eksportowej Ukrainy wyniosły ponad 1 mld euro.

Obecna umowa wygasa z końcem czerwca 2023 r. Wniosek przewiduje jej przedłużenie do 31 grudnia 2025 r. UE zawarła również umowę o transporcie drogowym z Republiką Mołdowy, która została przedłużona w grudniu 2022 r.

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels