Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rosną kary. Za tydzień nawet 20.000 funtów za przewóz nielegalnego imigranta

Utworzona: 2023-02-06


Od poniedziałku 13 lutego 2023 r. zmienia się ustawa o karach cywilnych wobec kierowców i właścicieli ciężarówek za przewożenie nielegalnych imigrantów, a dodatkowe sankcje będą nakładane za brak odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu.

Kary dla osoby odpowiedzialnej za przewóz nielegalnego imigranta

🔴 Maksymalna kara za pierwszy przypadek wyniesie 6000 funtów za osobę.
🔴 Kwota ta wzrośnie do maksymalnie 10.000 funtów za drugi i każdy kolejny incydent odnotowany w ciągu ostatnich pięciu lat.
🔴 Maksymalne kary łącznie wyniosą 12.000 i 20.000 funtów.

Kary dla osoby odpowiedzialnej za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego

🔴 Maksymalna kara za pierwszy przypadek wyniesie 1500 funtów oraz
🔴 3000 funtów za drugi incydent odnotowany w ciągu ostatnich pięciu lat.
🔴 Maksymalnie 6000 funtów za trzeci i każdy kolejny incydent w ciągu ostatnich pięciu lat.
🔴 Maksymalne kary łącznie wyniosą 3000, 6000 i 12.000 funtów.

Możliwość obniżenia wymiaru kary

🔴 Osoba odpowiedzialna, ukarana grzywną za przewóz nielegalnego imigranta, może liczyć na obniżenie wymiaru kary o 50%, jeśli przestrzegała przepisów bezpieczeństwa. Dalsza obniżka o 50% może zostać zastosowana, jeśli osoba uczestniczy w programie akredytacji kar cywilnych.
🔴 W przypadku niedostatecznego zabezpieczenia pojazdu ciężarowego, osobie odpowiedzialnej, która nie jest kierowcą i która nie była obecna podczas przejazdu pojazdu lub naczepy do Wielkiej Brytanii, przysługuje obniżenie kary o 50%, jeżeli podjęła działania w celu zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Kierowcy nie przysługiwałaby zniżka za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, ponieważ gdyby to zrobił, to przede wszystkim odpowiednio zabezpieczyłby swój pojazd i nie zostałby ukarany. Dalsza obniżka o 50% może zostać zastosowana, jeżeli osoba odpowiedzialna jest członkiem systemu akredytacji kar cywilnych.

W przypadku obu przestępstw osoby fizyczne i firmy będą mogły wnioskować o ocenę sytuacji majątkowej przy ustalaniu wymiaru kary. Sekretarz stanu nie jest jednak zobowiązany do stosowania oceny środków finansowych na przykład w przypadku, gdy nie przedstawiono wystarczających dowodów, aby określić sytuację finansową osoby fizycznej lub spółki składającej wniosek. Sekretarz będzie mógł również wziąć pod uwagę wszelkie inne czynniki, które uzna za właściwe przy ustalaniu wysokości kary. Będzie miał też prawo odstąpić od nałożenia kary, o czym przeczytacie ➡ UK: Wzrosną kary dla przewoźników i kierowców za przewóz nielegalnych imigrantów.

W związku z tymi zmianami, brytyjski rząd przygotował poradnik dotyczący zapobiegania nielegalnemu wjazdowi w języku albańskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, niderlandzkim, estońskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, litewskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, serbskim, słowackim, hiszpańskim, szwedzkim, tureckim oraz walijskim.

Poradnik w języku polskim 📌

Lista kontrolna, za pomocą której kierowcy pojazdów ciężarowych mogą rejestrować przeprowadzone przez siebie kontrole 📌

Źródło: gov.uk
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels