Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

UK: Wzrosną kary dla przewoźników i kierowców za przewóz nielegalnych imigrantów

Utworzona: 2023-01-23


Jak poinformował brytyjski rząd, 13 lutego br. mają wejść w życie zaostrzone kary wobec kierowców i właścicieli ciężarówek za przewożenie nielegalnych imigrantów, a dodatkowe sankcje będą nakładane za brak odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu.

Kary dla osoby odpowiedzialnej za przewóz nielegalnego imigranta

🔴 Maksymalna kara za pierwszy przypadek wyniesie 6000 funtów za osobę.
🔴 Kwota ta wzrośnie do maksymalnie 10.000 funtów za drugi i każdy kolejny incydent odnotowany w ciągu ostatnich pięciu lat.
🔴 Maksymalne kary łącznie wyniosą 12.000 i 20.000 funtów.

Kary dla osoby odpowiedzialnej za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego

🔴 Maksymalna kara za pierwszy przypadek wyniesie 1500 funtów oraz
🔴 3000 funtów za drugi incydent odnotowany w ciągu ostatnich pięciu lat.
🔴 Maksymalnie 6000 funtów za trzeci i każdy kolejny incydent w ciągu ostatnich pięciu lat.
🔴 Maksymalne kary łącznie wyniosą 3000, 6000 i 12.000 funtów.

Możliwość obniżenia wymiaru kary

🔴 Osoba odpowiedzialna, ukarana grzywną za przewóz nielegalnego imigranta, może liczyć na obniżenie wymiaru kary o 50%, jeśli przestrzegała przepisów bezpieczeństwa. Dalsza obniżka o 50% może zostać zastosowana, jeśli osoba uczestniczy w programie akredytacji kar cywilnych.
🔴 W przypadku niedostatecznego zabezpieczenia pojazdu ciężarowego, osobie odpowiedzialnej, która nie jest kierowcą i która nie była obecna podczas przejazdu pojazdu lub naczepy do Wielkiej Brytanii, przysługuje obniżenie kary o 50%, jeżeli podjęła działania w celu zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Kierowcy nie przysługiwałaby zniżka za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, ponieważ gdyby to zrobił, to przede wszystkim odpowiednio zabezpieczyłby swój pojazd i nie zostałby ukarany. Dalsza obniżka o 50% może zostać zastosowana, jeżeli osoba odpowiedzialna jest członkiem systemu akredytacji kar cywilnych.

W przypadku obu przestępstw osoby fizyczne i firmy będą mogły wnioskować o ocenę sytuacji majątkowej przy ustalaniu wymiaru kary. Sekretarz stanu nie jest jednak zobowiązany do stosowania oceny środków finansowych na przykład w przypadku, gdy nie przedstawiono wystarczających dowodów, aby określić sytuację finansową osoby fizycznej lub spółki składającej wniosek. Sekretarz będzie mógł również wziąć pod uwagę wszelkie inne czynniki, które uzna za właściwe przy ustalaniu wysokości kary. Będzie miał też prawo odstąpić od nałożenia kary.

Rządowi zależy na tym, aby osoby i firmy unikały kar pieniężnych poprzez przestrzeganie standardów bezpieczeństwa ustalonych w nowych przepisach. Standardy w dużej mierze powielają zasady zawarte w istniejącym już dokumencie pt. „Zapobieganie nielegalnej imigracji: Kodeks postępowania”, który jest obecnie wycofywany.

Brytyjski rząd zapewnia, że będzie zachęcać do przestrzegania przepisów poprzez większe zaangażowanie kierowców i przedstawicieli branży. Działania te obejmą ponowne uruchomienie programu akredytacji kar cywilnych, którego członkowie mogą uzyskać do 50% obniżki każdej grzywny. Zdaniem rządu, przedstawiony pakiet środków zachowuje właściwą równowagę między uznaniem wpływu kar na osoby fizyczne, firmy i branżę, a jednocześnie motywuje do przestrzegania standardów bezpieczeństwa i ochrony granic.

Źródło: gov.uk
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels