Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polska Frakcja Kierowców nie zawiesza broni

Utworzona: 2023-01-26


Na swoim profilu poinformowali o kolejnych planowanych działaniach i postulatach.

W ubiegłym roku ówczesna Polska Partia Kierowców skierowała do Ministerstwa Infrastruktury pismo z propozycją zmian (KLIK). Ostrzegali wtedy, jeżeli ich pisma pozostaną bez odpowiedzi podejmą inne działania. Mimo wielu prób kontaktu, telefonów i propozycji spotkań zostali zignorowani. Przedstawiciele Polskiej Frakcji Kierowców Zawodowych zdecydowali się na podjęcie dalszych kroków, by walczyć z dyskryminacją kierowców. Zmodyfikowali postulaty wykreślając dwa punkty, które wywołały największy sprzeciw społeczny. Mowa o likwidacji nieuzasadnionych obszarów oznaczonych znakiem teren zabudowany oraz propozycji zniesienia zakazów świątecznych i wakacyjnych dla pojazdów ciężarowych. O motywacji, postulatach i chęci zaangażowania kierowców przez założycieli Polskiej Frakcji Kierowców Zawodowych można poczytać w wywiadzie jaki przeprowadziliśmy z przedstawicielem Adrianem Ząbczyńskim (LINK - WYWIAD).

Szczegóły planowanych działań mają zostać podane na początku lutego. Na razie wiadomo, że przedstawiciele Frakcji wkrótce udadzą się do małopolskiego oddziału GDDKiA w Krakowie. Swoją wizytę będą transmitować na Fanpage na Facebooku i już dziś zapraszają na LIVE z tego wydarzenia.

Polska Frakcja Kierowców Zawodowych domaga się między innymi:
🚩zakazu stosowania znaku B-26 na autostradach i drogach ekspresowych posiadających trzy pasy ruchu lub więcej
🚩wprowadzenia ograniczeń czasowych na wybranych odcinkach z całodobowych zakazem wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych
🚩powrót do rocznego okresu ważności otrzymanych punktów karnych
🚩wprowadzenia osobnej tabeli punktów karnych dla kierowców zawodowych kategorii C, CE, D i DE
🚩obniżenia ograniczenia prędkości dla pojazdów osobowych na autostradach ze 140 na 120 km/h
🚩wprowadzenia obowiązkowego nakazu legalizacji tachografów z jednakową prędkością 90 km/h
🚩wprowadzenia zakazu parkowania dla pojazdów osobowych w zatoczkach parkingowych na publicznych parkingach przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych
🚩wyposażenia parkingów w rampy umożliwiające zrzucenie śniegu i lodu z naczepy
🚩emerytury po przepracowaniu 30 lat w transporcie a nie po osiągnięciu wieku emerytalnego
🚩egzekwowania pakiety mobilności
🚩zakazu załadunku i rozładunku towarów przez kierowców
🚩dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych w firmach logistycznych
🚩wpisania zawodu kierowcy do zawodów w warunkach szkodliwych
🚩braku naliczania wyższych składek OC w prywatnym ubezpieczeniu po kolizji autem pracodawcy
🚩budowy większej liczby parkingów
🚩obowiązkowego ubezpieczenia przez pracodawcę od nieszczęśliwego wypadku lub śmierci poza granicami kraju, które będzie pokrywało koszty transportu w razie śmierci
🚩zmiany w szkoleniach zawodowych kierowców
🚩wprowadzenia okresowych badań psychotechnicznych dla kierowców pojazdów osobowych.

Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels