Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Szykują się zmiany w prawie dotyczącym ubezpieczeń obowiązkowych

Utworzona: 2023-01-09


Wyższe sumy gwarancyjne z polis OC, lepsza ochrona klientów na wypadek niewypłacalności ubezpieczycieli - to niektóre propozycje przygotowywanych nowelizacji - podaje portal Prawo.pl.

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W propozycjach Ministerstwa pojawiają się nowe definicje: pojazdu oraz ruchu pojazdu. Jaka jest podstawowa zmiana? Z definicji pojazdu wyłączone zostaną pojazdy wolnobieżne.

Pojazdem jest każdy pojazd silnikowy poruszający się na lądzie, lecz nieporuszający się po szynach, napędzany wyłącznie siłą mechaniczną, którego maksymalna prędkość konstrukcyjna jest większa niż 25 km/h; lub maksymalna masa netto jest większa niż 25 kg, a maksymalna prędkość konstrukcyjna jest większa niż 14 km/h tłumaczy na łamach Prawo.pl Monika Chłopik, analityk w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
Kolejną zmianą jest podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym do 29876400 zł (w przypadku szkód na osobie) i 6021600 zł (w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do 1 zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych). Jak twierdzi Prawo.pl - wyższe sumy gwarancyjne oznaczają, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do wyższej kwoty.

Czy wyższa potencjalna wysokość odszkodowania wpłynie na ceny polis OC?

Uzasadnienie projektu nie daje na nie odpowiedzi, wydaje się, że rzeczywiście taki będzie tego skutek twierdzi cytowany przez Prawo.pl dr Kamil Szpyt, radca prawny z kancelarii Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych.
Projekt wprowadza również regulacje umożliwiające dochodzenie odszkodowania z komunikacyjnego OC w miejscu zamieszkania lub siedziby ubezpieczonego, niezależnie od wypłacalności ubezpieczyciela. Zadania te będzie miał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ma zostać wprowadzony jednolity formularz zaświadczeń OC, zakaz dyskryminacji ubezpieczonych ze względu na narodowość lub z uwagi na poprzednie państwo zamieszkania. Będzie także konieczność równoważnego traktowania zaświadczeń z innych państw członkowskich przez ubezpieczycieli.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels