Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wspólna walka o przyszłość

Utworzona: 2022-12-16


W przyszłym roku Scania obejmie przewodnictwo w CEO Alliance – europejskim partnerstwie strategicznym 13 firm, którego nadrzędnym celem jest przyspieszenie transformacji klimatycznej.

Jako firma przewodnicząca, Scania będzie ponosić ogólną odpowiedzialność za operacyjne działania sojuszu. Jej praca polegać będzie m.in. na koordynowaniu działań 13 firm członkowskich we wspólnych projektach i w dialogu z decydentami UE. Przewodnictwo Scanii w CEO Alliance zbiega się z prezydencją Szwecja w UE, co stwarza okazję do wsparcia prac ustawodawczych i inwestycji publicznych na rzecz zrównoważonego transportu. Scania będzie gospodarzem organizowanego co dwa lata spotkania sojuszu z udziałem prezesów poszczególnych spółek, które latem przyszłego roku odbędzie się w głównej siedzibie firmy w Södertälje.

Jako prezes CEO Alliance będę dążył do jeszcze szybszej dekarbonizacji, która stanowi podstawę konkurencyjności europejskiego przemysłu. Sojusz odgrywa kluczową rolę w pracach nad wzmocnieniem konkurencyjności i odporności europejskiego biznesu oraz stworzeniem warunków dla funkcjonowania bardziej zrównoważonego społeczeństwa
– oświadczył prezes i dyrektor generalny Scanii, Christian Levin.
Misja CEO Alliance przebiega dwutorowo. Sojusz wspiera i występuje jako partner w rozmowach z decydentami w UE w sprawie wdrożenia unijnego Zielonego Nowego Ładu i rozporządzenia „Fit for 55”. Ponadto prowadzi wspólne projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby podkreślić możliwości biznesowe związane z transformacją klimatyczną.

Wiosną przyszłego roku Szwecja, gdzie znajduje się siedziba i zakłady produkcyjne Scanii, przejmie prezydencję w UE. Jednocześnie trwają prace legislacyjne dotyczące kluczowych propozycji regulacyjnych w sprawie dekarbonizacji, m.in. rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Wobec niestabilnej sytuacji na świecie, Scania i CEO Alliance mają więc wyjątkową możliwość odegrania roli orędowników ambitnej dekarbonizacji
– powiedziała Jennie Cato, dyrektor do spraw publicznych i partnerstwa w Scanii, która reprezentuje firmę w grupie koordynującej bieżące prace sojuszu.
Do tej pory Scania prowadziła w ramach CEO Alliance wspólny projekt obejmujący infrastrukturę ładowania pojazdów ciężkich, uczestnicząc jednocześnie w innych przedsięwzięciach dotyczących efektywności energetycznej budynków, zielonych obligacji, łączności i agregacji danych w sektorze transportu oraz autobusów elektrycznych. Ważną inicjatywą są wspólne działania Grupy TRATON (należy do niej Scania), Daimler Truck i Grupy Volvo, które mają na celu budowę i eksploatację co najmniej 1700 publicznych stacji ładowania pojazdów użytkowych w Europie.

Źródło: Scania
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels