Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kolejny turecki gigant transportowy wchodzi do Polski

Utworzona: 2022-11-30


TruKKer - największa spedycja cyfrowa w regionie MENA ( red. akronim w języku angielskim, odnoszący się do Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej) rozszerza terytorium działania o nasz kraj i Kazachstan w celu rozwoju przewozów z Turcji do krajów UE i CIS.

Wspólnota Niepodległych Państw (Commonwealth of Independent States) zrzesza Rosję, Uzbekistan, Tadżykistan, Mołdawię, Kazachstan, Kirgistan, Białoruś, Azerbejdżan i Armenię (oficjalni członkowie), jak również Ukrainę i Turkmenistan (państwa współpracujące).

Polska i Kazachstan znajdują się w strategicznym położeniu wzdłuż szlaków Eurazji. Dogodny transport w Polsce, niskie koszty frachtu i wysoki wskaźnik wydajności logistycznej (28. miejsce na świecie), stwarzają platformie TruKKer korzystne warunki dostępu do europejskich dostaw. Kazachstan pełni rolę układu krążenia i centrum regionalnego dla okolicznych gospodarek – zasilany przez swoje arterie handlowe rozsiane po Europie Wschodniej, Zachodniej i Azji Środkowej mówi Gaurav Biswas, założyciel i dyrektor generalny TruKKer.
TruKKer z siedzibą w Arabii Saudyjskiej odgrywa wiodącą rolę w cyfryzacji przepływu towarów na głównych szlakach handlowych w regionie MENA i zyskał silną pozycję w Turcji, koncentrując się na regionalnych trasach długodystansowych. Sieć powstała w ramach Rady Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council – w skrócie GCC) i jest wspierana przez dużych inwestorów instytucjonalnych, w tym Mubadala, STV, ADQ i IFC.

Działania sieci w Turcji zwiększają skalę w kierunku obsługi tras cargo do Kazachstanu i Polski, co wspiera realizację całościowej strategii uruchomienia sieci.

Oddziały w Polsce i Kazachstanie stworzą dodatkową infrastrukturę dla naszej silnej obecności w Turcji. Pomoże nam to obsługiwać klientów w obu lokalizacjach z wyższą niezawodnością i wydajnością podkreśla Hakan Arikan, dyrektor regionalny TruKKer na CIS i Europę Wschodnią.
Już teraz obsługujemy aktywne przewozy na rynkach MENA. Możliwości na trasach UE i CIS są ekscytujące i planujemy współpracować z rynkami cyfrowymi, a także inwestować w regionie, podczas gdy UE stoi przed pewnymi wyzwaniami gospodarczymi. Planujemy zbudować silny biznes w czasie kryzysu dodaje Pradeep Mallavarapu, współzałożyciel i dyrektor techniczny TruKKer.
Sieć koncentruje się na cyfryzacji niezwykle rozdrobnionych dostaw transportu ciężarowego zlecanych przez właścicieli ładunków za pośrednictwem brokerów, internetowych platform załadunkowych i spedytorów. Bolączkami pozostają zbyt małe wykorzystanie sieci oraz problemy z kapitałem obrotowym. TruKKer ułatwia transakcje wszystkim zainteresowanym stronom, w tym brokerom i platformom handlowym, z możliwością podpisywania długoterminowych umów z właścicielami ładunków, z natychmiastowymi płatnościami dla operatorów i spedytorów. Sieć opiera się na zgodności dokumentów cyfrowych i integracji z innymi uczestnikami cyfrowymi. Kładzie nacisk na wykorzystanie szlaków logistycznych, aby stworzyć większe spektrum kontroli nad uczestnikami dostaw i sprawić, by transport był bardziej responsywny.

Dla nas wejście na nowe rynki poprzedzają dwa działania. Jednym z nich jest dostosowywanie rozwiązań do potrzeb regionu, a drugim intensywne badania rynku skoncentrowane na szlakach transportowych wyjaśnia Gaurav.
Wraz z inwestycją na nowych rynkach, Grupa inwestuje również w poprawę warunków pracy kierowców.Źródło: TruKKer
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels