Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


100 mln funtów pomoże poprawić warunki zawodowców?
Utworzona: 2022-11-27

Dzięki inwestycjom brytyjskiego rządu, kierowcy będą mieli dostęp do ulepszonych i bezpieczniejszych miejsc postojowych oraz zaplecza socjalnego przy drogach.

REKLAMA
Operatorzy parkingów dla ciężarówek i punktów obsługi kierowców mogą ubiegać się o dofinansowanie z rządowego funduszu wysokości 32,5 mln funtów. Kwota uzupełnia udostępnione na początku tego roku przez brytyjski Zarząd Autostrad środki na dofinasowanie inwestycji w kwocie 20 mln funtów na poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa kierowców ciężarówek. Ogłoszony właśnie program to część kompleksowej strategii rządu obejmującej 33 działań mających na celu rozwiązanie problemu niedoboru kierowców samochodów ciężarowych oraz zwiększenie rekrutacji i retencji kierowców.

Ponieważ kierowcy są zobowiązani do robienia obowiązkowych przerw i przestrzegania okresów odpoczynku, budowa lepszych obiektów przydrożnych przyczyni się do poprawy warunków, w jakich kierowcy odpoczywają i nabierają sił, a tym samym zapewni większe bezpieczeństwo na drogach.

Wśród rządowych działań mających na celu wspieranie brytyjskiego sektora transportowego warto wymienić udostępnienie 11 000 miejsc szkoleniowych dla kierowców zawodowych na intensywnych kursach, zwiększenie liczby egzaminów na zawodowe prawo jazdy oraz uruchomienie planu pod nazwą Przyszłość Transportu, który ma zachęcić miliony ludzi do wyboru kariery w logistyce.

W rezultacie liczba kierowców i zdających egzaminy na prawo jazdy na samochód ciężarowy osiągnęła rekordowy poziom. Od marca do maja br. Agencja ds. Standardów Kierowców i Pojazdów (DVSA) przeprowadziła 29.384 egzaminów – o 54% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. przed pandemią.

Źródło: gov.uk
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels