Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Firma dała kierowcy niesprawną ciężarówkę - teraz musi mu zapłacić 20 tys. euro odszkodowania
Utworzona: 2022-11-24

Wyrok wydany przez Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Kraju Basków dotyczy firmy transportowej, która przydzieliła swojemu kierowcy ciężarówkę uznaną za niezdatną do poruszania się po drogach publicznych podczas badania technicznego.

Wydział Społeczny Trybunału uznał, że chociaż nie doszło do wypadku, to fakt przydzielenia pracownikowi niepełnosprawnego pojazdu stanowi naruszenie przepisów o zapobieganiu zagrożeniom, a co za tym idzie naruszenie prawa do życia i nietykalności osobistej.

Trybunał uznał pracodawcę winnym naruszenia prawa do nietykalności osobistej kierowcy i nakazał wypłacenie 20491 euro tytułem odszkodowania moralnego. Zdaniem Trybunału przejechanie 53 km bez ważnego przeglądu technicznego to wystarczająco długi odcinek, aby kierowca był narażony na ryzyko wypadku z powodu wykrytych usterek. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania Trybunał wziął również pod uwagę fakt, że firma była wcześniej karana za załadunek ciężarówek ponad dopuszczalny limit masy całkowitej.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels