Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

MAN ze złotym medalem i wielkim wyróżnieniem

Utworzona: 2022-11-27


Największa na świecie agencja zajmująca się analizą zrównoważonego rozwoju - EcoVadis - po raz pierwszy przyznała producentowi to wyróżnienie, co pozwala mu uplasować się w pierwszej piątce ocenianych firm w segmencie „produkcja pojazdów mechanicznych”.

W ogólnej ocenie firma MAN uzyskała 72 punkty na 100 możliwych, podczas gdy średnia branżowa w segmencie „produkcja pojazdów mechanicznych” wyniosła 45 punktów. EcoVadis ocenia firmy w czterech obszarach. W kategorii „Środowisko” MAN uzyskał najwyższy wynik (80 pkt). Pozostałe trzy obszary to „Praca i prawa człowieka” (70 pkt), „Zrównoważone zakupy” (70 pkt) i „Etyka” (60 pkt). Podstawą ocen był aktualny Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021, który opiera się na gruntownie zmienionej strategii zrównoważonego rozwoju.

Oceniający podkreśli przejrzystą i kompleksową sprawozdawczość firmy MAN oraz śledzenie postępów we wszystkich istotnych aspektach zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez opublikowane informacje i już wdrożone środki oraz wytyczne i polityki zakotwiczone w firmie w czterech obszarach oceny.

Ta zmiana już przynosi owoce, co pokazuje tegoroczna wyższa ocena EcoVadis. Jest to dla nas zachęta do dalszych wysiłków we wszystkich rozważanych obszarach – ponieważ zrównoważony rozwój to nie wynik, ale ciągły proces. Nawet w trudnym otoczeniu rynkowym zrównoważone działanie to dla nas warunek wstępny konkurowania w przyszłości — mówi dyrektor generalny MAN Alexander Vlaskamp.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels