Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Bardziej rygorystyczny cel redukcyjny
Utworzona: 2022-11-22

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia celów redukcji emisji dla państw członkowskich UE w ramach tzw. rozporządzenia o wspólnym wysiłku redukcyjnym.

Wstępne porozumienie osiągnięte w negocjacjach trójstronnych, które musi teraz zostać formalnie przyjęte przez Radę i Parlament, zatwierdza bardziej rygorystyczny unijny cel redukcyjny w wysokości 40% w porównaniu z 2005 r. dla sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), tzn. dla transportu drogowego, krajowego transportu morskiego, budynków, rolnictwa, odpadów i drobnego przemysłu. Sektory objęte porozumieniem odpowiadają za 60% całkowitych emisji w UE. Porozumienie podtrzymuje wyższe cele krajowe dla każdego państwa członkowskiego, jak proponowała Komisja, i określa co to znaczy elastyczność, w jaki państwa unijne mogą osiągnąć swoje cele.

Porozumienie pozwala państwom członkowskim przechowywać i pożyczać uprawnienia do emisji. Jeśli w 2021 r. jakiś kraj nie przekroczył swojego rocznego limitu, może wykorzystać nawet 75% rocznych limitów emisji na ten rok w kolejnych latach (do 2030 r.). W latach 2022–2029 państwa członkowskie będą mogły odkładać maksymalnie 25% swoich rocznych limitów emisji na kolejne lata, aż do 2030 r.

Jednocześnie w latach, w których emisje przekroczą roczny limit, państwa unijne będą mogły pożyczać uprawnienia z przyszłorocznej puli – do 7,5% rocznych limitów emisji w latach 2021–2025 i do 5% w latach 2026–2030. Porozumienie umożliwia także handel uprawnieniami do emisji pomiędzy poszczególnymi krajami w wysokości do 10% rocznych limitów emisji w latach 2021–2025 i do 15% w latach 2026–2030. Porozumienie utrzymuje także elastyczność systemu ETS, dzięki której dziewięć państw członkowskich może użyć ograniczonej liczby uprawnień, by skompensować emisje w sektorach objętych wspólnym wysiłkiem redukcyjnym w latach 2021–2030.

Wniosek nowelizujący rozporządzenie o wspólnym wysiłku redukcyjnym wchodzi w skład pakietu „Fit for 55”, realizacja którego ma przynieść zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz zapewnić UE neutralność klimatyczną do 2050 r.

Źródło: Rada Unii Europejskiej
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels