Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

50 kierowców ukaranych za odbywanie odpoczynku tygodniowego w kabinie
Utworzona: 2022-09-27

To wynik sierpniowych kontroli prowadzonych na terenie Niemiec. Łącznie pobrano 88174 euro tytułem kaucji zabezpieczających.

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) przeprowadził kolejne kontrole dotyczące przestrzegania regularnego tygodniowego odpoczynku, przepisów kabotażowych oraz stanu technicznego pojazdów.

W ramach akcji przeprowadzonej 9 i 10 sierpnia w 26 punktach kontrolnych sprawdzono łącznie 545 pojazdów. W 536 przypadkach kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów kabotażowych (18 naruszeń), w odniesieniu do 36 pojazdów sprawdzano zgodność z przepisami socjalnymi w transporcie (1 przypadek odbywania odpoczynku tygodniowego w kabinie), a w 41 – stanu technicznego pojazdów (2 naruszenia).

15 sierpnia w 26 punktach kontrolnych sprawdzono 224 pojazdy, w tym 77 pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu (4 naruszenia), 211 jeżeli chodzi o zgodność z przepisami socjalnymi (44 przypadki odbywania odpoczynku tygodniowego w kabinie), a w 10 przypadkach sprawdzono stan techniczny pojazdu (nie stwierdzono żadnych naruszeń).

Podczas kontroli, którą przeprowadzono w 25 punktach 24 i 25 sierpnia sprawdzono łącznie 463 pojazdy. Spośród nich 453 skontrolowano pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu (16 naruszeń), 57 pod kątem przepisów socjalnych w transporcie (5 przypadków odbywania odpoczynku tygodniowego w kabinie), a w 22 pojazdach sprawdzono ich stan techniczny (2 naruszenia).

Źródło: BAG
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels