Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Węgry: przyspieszone podwyżki
Utworzona: 2022-09-22

MKFE informuje, że w nocy 19.09.2022 r. w Węgierskim Dzienniku Urzędowym niespodziewanie ogłoszono natychmiastową nowelizację rozporządzenia w sprawie opłat drogowych. Skutkiem tego będzie przyspieszenie podwyżki, planowanej wcześniej na 1 stycznia 2023 r.

MKFE zaznacza, że zmiana dekretu o podwyżkach drogowych odbyła się bez uprzedniego poinformowania przedstawicieli zainteresowanych grup. Na podstawie wstępnego, ale nieoficjalnego obliczenia, stopa wzrostu opłat odpowiada sierpniowej stopie inflacji określonej w poprzednich przepisach, z tym, że podwyżka ta zacznie obowiązywać już za niecały miesiąc a nie od nowego roku.

Według przedstawicieli sektora transportowego niepokojące jest to, że rząd stosuje takie narzędzie w odniesieniu do elementu kosztowego, który w przeważającej mierze wpływa na stawki frachtowe, co zagraża również płynności i rentowności przedsiębiorstw.

W przypadku zamówień zazwyczaj udzielanych w przetargach rocznych kalkulacja kosztów dokonywana jest z uwzględnieniem opłat określonych z góry w obowiązujących przepisach, na podstawie których stawki są ustalane przez strony i egzekwowane w okresie obowiązywania umowy. W przypadku opłat drogowych obliczenie opiera się na wprowadzonej w 2020 r. korekcie opłaty inflacyjnej, zgodnie z którą podsektor oblicza taryfy ogłoszone od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku. Te ramy określone w przepisach zostały zastąpione przez rząd nieoczekiwanie ogłoszoną nowelizacją dekretu, dzięki czemu przewoźnicy będą musieli obliczyć wyższe koszty już 15 października 2022 r. Te dodatkowe koszty powinni oni natychmiast egzekwować w swoich opłatach za usługi. Krótki termin nie daje przedsiębiorstwom 30-dniowego terminu publikacji zwykle określonego w rozporządzeniu, a tym samym również możliwości przygotowania. Niezależni eksperci szacują, że podwyżka opłat drogowych o 15,6 procent uzasadnia kolejny natychmiastowy wzrost stawek frachtowych o 3-4 procent.

Nieoczekiwana zmiana warunków określonych w przepisach w ciągu roku powoduje kryzys zaufania w relacji klient-przewoźnik, co szczególnie szkodzi węgierskim przedsiębiorstwom w ostrej konkurencji na rynku międzynarodowym. Ponadto nieprzewidziane korekty opłat stawiają mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zmuszone do pracy na opłatach, które są niewiele powyżej lub nawet poniżej poziomu kosztów, w krytycznej sytuacji. Zmiany taryf mogą zachwiać budżetem zaplanowanym na bieżący rok i napotkać trudności finansowe nawet dla najbardziej kapitałochłonnych firm.

Ze względu na drastyczny wzrost kosztów transportu i niedobór siły roboczej nękający podsektor, coraz trudniej jest utrzymać stabilność łańcucha dostaw. Z tego powodu przedstawiciele zainteresowanych grup transportowych po raz kolejny zwracają się do rządu o wsparcie funkcjonowania podsektora wszelkimi możliwymi środkami, np. poprzez natychmiastowe wprowadzenie systemu obniżania opłat za przejazd użytkowników na dużą skalę, a także stworzenie wszystkim przedsiębiorstwom krajowym i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą możliwość późniejszego uiszczania opłat drogowych w NTPS Zrt. na zasadzie subiektywnej.

Źródło: Stowarzyszenie Węgierskich Przewoźników Drogowych
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels