Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Girteka dzieli się na cztery
Utworzona: 2022-07-19

Firma tym samym kontynuuje proces restrukturyzacji poprzez podział Girteka Logistics, UAB na cztery podmioty: trzy geograficzne jednostki biznesowe oraz centrum kompetencyjne obsługujące wszystkie spółki holdingowe Girteka.

Po reorganizacji powstaną cztery firmy. Girteka Europe West zajmie się transportem wewnątrzeuropejskim (z wyjątkiem Skandynawii), natomiast Girteka Nordic będzie odpowiadała za transport na terenie Skandynawii oraz pomiędzy krajami skandynawskimi a resztą Europy. Girteka Europe East skupi się na transporcie transgranicznym między Europą a krajami azjatyckimi, podczas gdy Girteka Competence Center będzie zapewniać usługi wsparcia dla wszystkich spółek Grupy.

Procedura reorganizacji prawnej Girteka Logistics, UAB w drodze wydzielenia zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą o spółkach Republiki Litewskiej i ma się zakończyć do listopada br. Obecna struktura właścicielska Girteki pozostanie bez zmian: wszystkie cztery firmy będą częścią spółki Girteka Holding, której akcje należą do Mindaugasa Raili (90%) i Edvardasa Liachovičiusa (10%).


Wszystkie spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność za nasze zobowiązania wynikające z zawartych z klientami umów. Reorganizacja nie ma wpływu na żadne umowy ani naszą zdolność do szybkiej realizacji naszych zobowiązań wobec klientów i dostawców. Nowa struktura organizacyjna umożliwi nam dalszy rozwój i lepsze skupienie się na usługach, które świadczymy dla każdego pojedynczego klienta – powiedział Edvardas Liachovičius, prezes Girteka Holding.
Źródło: Girteka
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels