Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Inflacja zżarła pół baku paliwa

Utworzona: 2022-07-03


Rok temu tankowanie ciągnika siodłowego kosztowało około 3 tys. zł, teraz 4,5 tys. zł, a latem, w szczycie inflacji, z pewnością przekroczy 5 tys. zł.

Sektor MSP zmaga się z najwyższą od 1998 roku inflacją konsumencką -13,9%. Maj to także piąty miesiąc z rzędu ze wzrostem inflacji bazowej o ponad 1% miesiąc do miesiąca. Jednak 13,9% inflacji wygląda niewinnie, gdy spojrzy się na niektóre składowe - ceny nośników energii wzrosły o 31,4% r/r, a paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 35,4% r/r.

W ślad za danymi GUS o inflacji Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła referencyjną stopę procentową z 5,25% do 6%. To już 9 z rzędu podwyżka. W efekcie silnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych zacieśnia politykę pieniężną, a działania RPP znacznie obniżyły akcję kredytową. Najwyraźniej widać to na przykładzie kredytów hipotecznych – zarówno ich liczba jak i wartość są o 40% niższe niż rok temu. Te same problemy trapią mikrofirmy.

Wzrost cen energii o ponad 30% oznacza, że firma, która rok temu za energie płaciła np. 10 tys. zł miesięcznie, teraz musi wydać ponad 13 tys. zł za to samo zużycie. W przypadku paliw wzrost wynosi 35% rok do roku. Właściciele firm transportowych przeliczają to w prosty sposób: rok temu pełny 600- litrowy bak ciągnika siodłowego tankowali za około 3000 zł, teraz trzeba wydać już prawie 4500 zł. Niestety to nie koniec podwyżek, jeśli jak podaje GUS, paliwo drożeje o 5,5% w ciągu miesiąca, to pod koniec lata ten sam bak zatankują za 5 300! Różnica, czyli 2300 zł, to ponad 300 litrów paliwa, czyli pół baku. To sprawia, że szukają gotówki dostępnej dzisiaj, dzięki której zrobią zapasy paliwa i zaoszczędzą. Jedną z takich możliwości jest faktoring. Koszty prowizji za przelew faktury w ciągu jednego dnia, zamiast np. za 60 dni, są niższe niż wzrost cen paliwa wylicza Marek Sikorski z Finea, firmy mikrofaktoringowej.
Cena paliwa czy materiałów budowlanych ciągle rośnie i to nie koniec podwyżek. Szczyt inflacji wyniesie 15-20% r/r. Może to mieć miejsce pod koniec lata lub jesienią. Nie pozostanie to bez wpływu na RPP – realny jest wzrost stopy referencyjnej do 8,5%. Inflacja i rosnące stopy procentowe zmniejszają wzrost gospodarczy. Jesienią zwiększy się liczba firm balansujących na granicy upadłości.

Mikrofirmy najmocniej odczuwają problemy

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej – Prowadzenie biznesu w sektorze MŚP – przedsiębiorcy wobec współczesnych wyzwań, aż 62% firm MŚP znacząco odczuło wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z badania ERIF BIG wynika, że ponad połowa (51%), ankietowanych przedsiębiorców z grupy MŚP ma problemy z nieuregulowanymi fakturami od swoich kontrahentów. Na ten wynik złożyło się 29% odpowiedzi przedsiębiorców wskazujących, że płatności za faktury spływają z dużym opóźnieniem. Dodatkowo, aż 22% zadeklarowało, że ma więcej faktur, których kontrahenci w ogóle nie uregulowali.

Coraz więcej firm z tej kategorii zwraca się teraz do nas po wsparcie w rozliczeniach, przynosząc faktury z datą przelewu za miesiąc lub dwa. Pieniądze otrzymują od razu od faktora, który przejmuje na siebie ciężar upominania się u płatnika o przelew zgodny z terminem zapisanym na fakturze. Takie „miękkie” wsparcie instytucji faktoringowej, której nie wiążą relacje z odbiorcą usług przedsiębiorcy, są bardzo istotne. Zewnętrzna firma nie ma skrupułów, żeby naciskać na płatnika, aby przelew został wykonany w terminie, ewentualnie z jak najmniejszym opóźnieniem kontynuuje Marek Sikorski z Finea.

Tylko nieliczne firmy płacą za kredyt więcej (bo mało firm go otrzymuje)

Wiele mikrofirm pogarszającą się płynność stara się zasypywać kredytami. Nie jest to jednak łatwe. Podniesienie stóp z 2,75% w marcu, do 6% obecnie powoduje, że wielu firm MŚP na kredyty po prostu nie stać. Wysokie stopy procentowe, oznaczają drogie kredyty, dla small biznesu za drogie i mało dostępne. To złe wiadomości dla przedsiębiorców korzystających ze środków bankowych. Będą musieli ponosić zdecydowanie wyższe koszty kredytów albo poszukiwać korzystniejszych możliwości finansowania.

Wzrost cen i stóp procentowych to dla banków nowe ryzyka, które obniżają prawdopodobieństwo zwrotu pożyczonych firmom pieniędzy. Przy tak dużej inflacji i dodatkowo poprzez wzrost WIBORu kredyt stał się drogim rozwiązaniem W tej sytuacji inne źródła finansowania, takie jak faktoring stają się relatywnie bardziej opłacalne. Szczególnie w przypadku niezależnych faktorów pozabankowych.

Źródło: Finea
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels