Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Największy port eksportowy w Europie
Utworzona: 2022-05-06

W wyniku połączenia porty w Antwerpii i Zeebrugge będą teraz działały pod jedną nazwą jako Port Antwerpia-Brugia. Oba miasta podpisały umowę wspólników zjednoczonej spółki portowej.

REKLAMA
Ambicją portu Antwerpia-Brugia jest zdobycie pozycji portu o randze światowej, który łączy gospodarkę, ludzi i klimat z resztą świata. Połączony port zapewnia co najmniej 74 000 bezpośrednich i 90 000 pośrednich miejsc pracy, a jego wytwarzana wartość dodana to prawie 21 mld euro, czyli 4,5% belgijskiego PKB, jest więc zdecydowanie największą siłą napędową gospodarki tego kraju. Jako największy w Europie port eksportowy, Port Antwerpia-Brugia będzie również największym portem przeładunkowym dla pojazdów, największym zintegrowanym klastrem chemicznym i jednym z wiodących portów kontenerowych w Europie.

W obecnym kontekście geopolitycznym i makroekonomicznym fuzja obu portów jest doskonałą okazją do umocnienie pozycji portów w Antwerpii i Zeebrugge, a co za tym idzie całej Flandrii, na mapie świata. Port ten będzie wykorzystywał mocne strony obu lokalizacji i skupi swoją działalność na obsłudze kontenerów, na transporcie towarów masowych, ruchu RoRo i produktach chemicznych. Bardziej niż kiedykolwiek połączony port odegra kluczową rolę w głównych przepływach towarowych i wzmocni swoją pozycję jednej z głównych bram do Europy. W wyniku połączenia stał się również największym portem eksportowym w Europie (147 mln ton rocznie), co plasuje go w światowej czołówce.

Jako wiodący port kontenerowy pod względem tonażu (159 mln ton rocznie), Port Antwerpia-Brugia dąży do zaspokojenia popytu na przestrzeń kontenerową w związku z globalnym wzrostem i ostatnimi zmianami w międzynarodowym łańcuchu logistycznym. Równolegle z realizacją projektu Extra Container Capacity Antwerp (ECA), port Antwerpia-Brugia pracuje nad „Planem kontenerowym 22-30”, aby zabezpieczyć swoją konkurencyjną pozycję. Port kontynuuje też inwestycje w rozbudowę strategicznej infrastruktury, w tym terminalu Europa w Antwerpii, a także New Lock i Maritime Logistics Zone w Zeebrugge.Port Antwerpia-Brugia zamierza budować swoją pozycję konkurencyjną jako centrum zielonej energii i wspierać transformację energetyczną w kierunku zrównoważonej przyszłości. Dlatego też zarząd portu będzie kontynuował i rozszerzał pionierski projekt Antwerp@C, którego celem jest wychwytywanie, składowanie i ponowne wykorzystanie CO2. Dzięki technologii opracowanej w ramach projektu do 2025 roku planuje się wychwycenie pierwszych 2,5 mln ton CO2 generowanych przez przemysł w porcie. Wychwycony CO2 będzie przechowywany i ostatecznie ponownie wykorzystywany jako surowiec do wielu różnych zastosowań.

Ponadto połączenie roli Antwerpii jako drugiego co do wielkości klastra petrochemicznego na świecie z przybrzeżny położeniem Zeebrugge stanowi wyjątkową okazję do odegrania wiodącej roli w rozwoju gospodarki wodorowej. Do roku 2028 r. Port Antwerpia-Brugia chce być gotowy do przyjmowania pierwszych dostaw zielonego wodoru. W tym celu prowadzone są prace nad rozszerzeniem pojemności terminalu, aby móc przyjąć istniejące i nowe nośniki wodoru w obu portach. Dzięki rurociągowi wodorowemu między oboma portami w kierunku zaplecza europejskiego zapewni, obszar portu jako całość, a co za tym idzie, Belgia i duża część Europy, będą mogły korzystać z tego ważnego nośnika energii odnawialnej.

Źródło: Port of Antwerp-Bruges
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels