Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

ZUS zawyża o 55% deklaracje składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo
Utworzona: 2022-02-28

Komentarz Roberta Okulskiego, eksperta BCC ds. księgowości i rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw.

W poniedziałek 21 lutego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo bądź w formie niektórych spółek osobowych po raz pierwszy płacili składkę zdrowotną zgodnie z zasadami tzw. „Polskiego Ładu”. Dla znacznej części z nich było oznaczało wymuszenie już na starcie „reformy” zawyżonej daniny mówi Robert Okulski, ekspert BCC ds. księgowości i rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw.
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. znowelizowanym przepisem zawartym w art. 79a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (tj. na podstawie art. 30c tejże ustawy) stanowi 4,9% podstawy wymiaru składki, nie mniej jednak, niż 270,90 zł (tj. 9% minimalnego wynagrodzenia w roku składkowym). Jednocześnie obowiązuje przepis przejściowy, zawarty w art. 79 ustawy zwanej „Polskim Ładem” ustalający jednorazowo podstawę wymiaru składki za styczeń 2022 r. na podstawie zasad obowiązujących w roku 2021 r. W wyniku zastosowania tego przepisu prawidłowo wyliczona podstawa wymiaru składki za styczeń wynosi 4 665,78 zł, a sama składka 270,90 zł (gdyż kwota 4,9% będzie kwotą mniejszą od minimalnej).

Ministerstwo Finansów, a za nim ZUS, bez podania jakiejkolwiek podstawy prawnej przyjęło pogląd, że przedsiębiorcy powinni wpłacić kwotę wyższą, stanowiącą 9% podstawy.

Co więcej – w obawie przed wpłatą kwoty prawidłowej oficjalny program PŁATNIK nie daje możliwości jej wyliczenia. Udostępnione przez ZUS oprogramowanie w sposób automatyczny nalicza w deklaracji ZUS DRA/RCA składkę w niepoprawnej wysokości – 419,92 zł, a więc zawyżoną o 55%! dodaje Robert Okulski.
Przedsiębiorcy oraz obsługujące ich działy księgowe/biura rachunkowe stanęły przed dylematem: nie złożyć błędnej deklaracji i narazić się na konsekwencje karne, lub zadeklarować zawyżoną kwotę i tym samym pozbawić się roszczeń o nadpłatę do ZUS.

W tej sytuacji należy wyegzekwować od ZUS zmianę oprogramowania, umożliwiającą przedsiębiorcom korektę deklaracji ZUS DRA/RCA, w celu zadeklarowania prawidłowej, zgodnej z prawem składki podsumowuje ekspert BCC.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels