Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Szybciej, efektywniej, bezpieczniej
Utworzona: 2022-02-01

W portach Gdynia i Gdańsk zakończyły się lub niebawem zakończą największe od lat inwestycje drogowo-kolejowe. Efektem realizacji projektów będzie możliwość przewozu większej ilości towarów.

REKLAMA
Łatwiejszy stanie się dostęp do znajdujących się na terenie portów terminali. Do nabrzeży będą mogły dojechać dłuższe pociągi z towarami – nawet 750-metrowe składy o nacisku 22,5 t na oś. Poprawa przepustowości stacji obu portów skróci czas obsługi ładunków. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowo-kolejowego i przewożonych towarów.

W gdańskim porcie, w czerwcu ub.r., ukończono kluczową dla dostępności od strony lądu inwestycję. Był nią projekt „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym” obejmujący budowę 10 km dróg, 7 km torów, 14 rozjazdów, 7 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty drogowe i przepusty ochronne na rurociągach paliwowych PERN i Grupy Lotos oraz parking buforowy dla aut ciężarowych. Łączna wartości inwestycji to prawie 167 mln zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility). Generalnym wykonawcą była sopocka firma NDI. Projekt ten był częścią największego programu inwestycyjnego w Porcie Gdańsk od końca lat 70. XX w., którego łączna wartość to ponad 750 mln zł.

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2018 r. W tym czasie generalny wykonawca, przy pełnej operacyjności portu i wszystkich baz przeładunkowych, wykonywał kolejne etapy prac. Zasadnicze prace konstrukcyjne udało się zakończyć jeszcze w 2020 r.

Inwestycję realizujemy z myślą o naszych aktualnych i przyszłych kontrahentach, aby prowadzone przez nich procesy przeładunków były jak najbardziej wydajne. Chodzi tu o budowę nowych dróg i układów torowych wyprowadzanych ze stacji kolejowej PKP Port Północy do bram poszczególnych terminali. W przypadku największego z nich, czyli DCT, są to 2 tory. Dodatkowo zrealizowana właśnie inwestycja drogowa wyprowadzi bezkolizyjnie ruch z terminalu, dalej na południe Polski – mówił tuż przed zakończeniem prac Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

W ramach inwestycji przebudowywane zostały ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego. Powstały 4 nowe wiadukty, a rozebrane zostały 2 istniejące (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych). Pojawił się dodatkowy tor do terminalu DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Powstał także parking buforowy dla aut ciężarowych – pierwszy w tej części portu.

Dodatkowo stworzono nowy układ drogowy, który umożliwi bezkolizyjny ruch pojazdów, co jest niezwykle istotne przy tak znacznym natężeniu ruchu towarowego jak w Porcie Północnym. Dwie jezdnie w układzie 2 plus 2 do terminalu kontenerowego usprawnią obsługę drogową ładunków, a jedynym miejscem od wyjazdu z terminalu, w którym trzeba zwolnić, będą bramki na autostradzie. Jak wspomniano, projekt ten był częścią największego programu inwestycyjnego w Porcie Gdańsk od końca lat 70. XX w., w którego skład wchodzi także modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugowych w Porcie Wewnętrznym.

Jak podkreśla Lech Paszkowski, dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji ZMPG, port nie zwalnia tempa i w planach są kolejne inwestycje w nabrzeża, jak również w infrastrukturę drogową i kolejową, co pozwoli przekroczyć kwotę 1 mld zł przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury portowej.

We wrześniu ub.r. ZMPG ruszył z kolejnym projektem, którym jest modernizacja układu drogowo-kolejowego rejonu nabrzeża Przemysłowego w Porcie Wewnętrznym. Tu również generalnym wykonawcą jest firma NDI. W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ kolejowy i drogowy znajdujący się między nabrzeżem Przemysłowym a ul. Ku Ujściu oraz między ul. Chemików i przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ul. Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski.

Inwestycja zakłada modernizację dróg o łącznej długości ok. 1,6 km, na których położona zostanie nawierzchnia z betonu cementowego. Powstaną również 2 fragmenty nabrzeża oraz zmodernizowana zostanie bocznica Chemiki wraz z budową i przebudową układu torowego na odcinku ok. 6 km. W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci wodociągowe, sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, powstanie nowe ogrodzenie terenu i dwa posterunki wartownicze. Całkowita wartość projektu to 80 mln zł. Prace potrwają do końca kwietnia 2023 r. Realizowane będą w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w zakresie infrastruktury drogowo–kolejowej”. Projekt jest w 20% współfinansowany z programu CEF „Łącząc Europę”.

Natomiast na linii kolejowej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny dzięki inwestycji z udziałem środków unijnych zamontowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem ERTMS/ETCS. W rezultacie pociągi pojadą sprawniej oraz zwiększy się poziom bezpieczeństwa. Inwestor, PKP Polskie Linie Kolejowe, w listopadzie ub.r. podpisał umowę na wykonanie prac za blisko 17 mln zł z 50-proc. dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowe systemy sterowania ruchem zapewnią także optymalną organizację pracy i efektywne wykorzystanie kolejowych tras. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń ERTMS/ETCS poziom 1 dla linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański–Gdańsk Port Północny w ramach projektu POIiŚ nr 5.1-8 „Projekt poprawy dostępu kolejowego do portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)” – faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm w składzie: Zakłady Automatyki Kombud SA z Radomia (lider), Siemens Mobility Sp. z o.o. z Warszawy, Siemens Mobility GMBH z Monachium. Ma ono 18 miesięcy na realizację zadania.

Wcześniej, w 2016 r., linia nr 226 została zmodernizowana, umożliwiając poruszanie się pociągów z prędkością do 100 km/godz. Wymieniono m.in. tory i sieć trakcyjną, a przede wszystkim powstał nowy, dwutorowy most nad Martwą Wisłą, który zastąpił stary, jednotorowy obiekt.

W końcu ub.r., w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”, również realizowanego przez PKP PLK, zakończono także prace na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa. Dzięki temu pociągi jeżdżą po przebudowanych torach z nową siecią trakcyjną na trasach Gdańsk Główny–Gdańsk Zaspa Towarowa (nr 227 i 249), na stacji Gdańsk Wiślany oraz Gdańsk Zaspa Towarowa–Gdańsk Wiślany (722). Ponadto ruch pociągów prowadzony jest z nowej nastawni na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa. Wartość prac realizowanych przez PKP PLK w Gdańsku to ponad 1,1 mld zł. Prawie 40% tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków CEF.

Jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe w Porcie Gdynia, to w październiku ub.r. zakończono projekt „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”, którego celem było zwiększenie możliwości logistycznych portu. Prace obejmowały elektryfikację, rozbudowę i modernizację torów kolejowych prowadzących do intermodalnego terminalu kolejowego przy nabrzeżu Helskim oraz wyposażenie ich w nowoczesne systemy kierowania ruchem (SRK) i elektryfikację. Łącznie przebudowa obejmowała ok. 2,59 km torów. Inwestycję zrealizowała firma Colas Rail. Przebudowa portowego układu torowego ma zapewnić sprawny i kompleksowy dostęp kolejowy do zachodniej części Portu Gdynia.

Elektryfikacja pozwoli na ograniczenie wykorzystania lokomotyw spalinowych, dzięki czemu zmniejszymy emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu. Zwiększymy również przepustowość linii kolejowych dzięki możliwości prowadzenia cięższych pociągów przez lokomotywy elektryczne. Inwestycja polepszy także warunki przewozów, zapewni oszczędność energii oraz przyspieszy procesy manewrowe w zakresie przewozów intermodalnych – mówi Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014–2020. Wartość inwestycji to ok. 70 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 18,957 mln zł.

Ku końcowi ma się inwestycja PKP PLK pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, w ramach której przebudowanych zostanie łącznie 115 km torów, zelektryfikowane będą dojazdy do bram portu, a sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów. Nad kursowaniem pociągów czuwać będzie obsługa nowego lokalnego centrum sterowania. Przebudowa obejmie również 13 km dróg, zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Komunikację kolejową ułatwi m.in. budowa 2 wiaduktów kolejowych i przebudowa mostu nad rzeką Chylonką. Wartość inwestycji to ponad 1,5 mld zł, a prawie 40% tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków CEF. Zakończenie prac przewidziane jest na sierpień br. CZE

Źródło: Namiary na Morze i Handel
grafika poglądowa
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels