Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

500 mln euro: nowa inwestycja w infrastrukturę ładowania ciężarówek w Europie
Utworzona: 2022-01-04

Trzej wiodący europejscy producenci pojazdów użytkowych, tzn. TRATON GROUP (Scania, MAN), Daimler Truck oraz Grupa Volvo podpisali wiążącą umowę, na mocy której w Europie ma powstać wysokowydajna publiczna sieć ładowania akumulatorowych ciężarówek długodystansowych i autokarów. Niewiążąca umowa w tej sprawie została podpisana w lipcu.

REKLAMA
Strony zobowiązały się do rozpoczęcia i przyspieszenia budowy infrastruktury ładowania dla rosnącej liczby klientów pojazdów elektrycznych w Europie oraz wspierania rozwoju transportu neutralnego dla klimatu w Europie do 2050 roku.

Planowane wspólne przedsięwzięcie, które ma być w równym stopniu własnością trzech partnerów, ma rozpocząć działalność w 2022 r. Strony zainwestują łącznie 500 mln euro, co będzie największą dotychczas inwestycją w infrastrukturę ładowania samochodów ciężarowych w Europie. Plan zakłada instalację i eksploatację co najmniej 1700 wysokowydajnych punktów ładowania zielonej energii wzdłuż autostrad i w ich pobliżu, a także w ośrodkach logistycznych i docelowych w ciągu pięciu lat od utworzenia spółki joint venture.

Zakłada się znaczne zwiększenie liczby punktów ładowania poprzez poszukiwanie dodatkowych partnerów oraz finansowanie publiczne. Przyszłe wspólne przedsięwzięcie ma działać jako osobna firma z siedzibą w Amsterdamie, korzystając z szerokiego doświadczenia i wiedzy trzech partnerów.

Przedsięwzięcie ma być katalizatorem umożliwiającym realizację założeń unijnego Zielonego Ładu z myślą o osiągnięciu do roku 2050 celu, jakim jest neutralny pod względem emisji CO2 transport towarów. Wspólna inicjatywa trzech partnerów to odpowiedź na pilną potrzebę wysokowydajnej sieci ładowania, która wesprze przewoźników procesie przechodzenia na rozwiązania transportowe neutralne pod względem emisji CO₂, zwłaszcza w przypadku ciężarówek długodystansowych.

Niedawno raport branżowy opublikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) wzywa do stworzenia do 15000 wysokowydajnych publicznych punktów ładowania nie później niż do roku 2025, a kolejnych 35000 nie później niż do 2030. Planowana inicjatywa stanowi wezwanie do działania skierowane do wszystkich innych podmiotów w branży, a także rządów i decydentów i szybkiej rozbudowy niezbędnej sieci ładowania, aby móc włączyć się w realizację celów klimatycznych. Z tego względu, sieć ładowania, która powstanie z inicjatywy trzech partnerów będzie otwarta i dostępna dla wszystkich pojazdów użytkowych w Europie, niezależnie od marki.

Operatorzy akumulatorowych pojazdów elektrycznych będą mogli korzystać zarówno z możliwości ładowania nocnego jak i szybkiego ładowania, podczas wymaganych przepisami 45-minutowych okresów odpoczynku, co ma szczególne znaczenie w transporcie dalekobieżnym, który stanowi priorytet przyszłej spółki joint venture.

Źródło: Scania
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels