Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowe spojrzenie na zarządzanie łańcuchami dostaw

Utworzona: 2021-12-22


Jak łańcuch dostaw może umożliwić nowe modele konsumpcji?

Odpowiedź na to pytanie zawiera biała księga opublikowana przez FM Logistic. Opracowana przez operatora publikacja analizuje rozwiązania, które w efekcie mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla i odpadów z operacji transportu, magazynowania czy realizacji zamówień w przedsiębiorstwach. White Paper, to szerokie opracowanie, uwzględniające propozycje przedstawione podczas wydarzenia FM Logistic "Supply Change" w czerwcu 2021 roku.

Dotychczasowe koncepcje biznesu nie są już ani efektywne, ani ekologiczne. Czas to zmienić. Firma FM Logistic pokazuje, że łańcuch dostaw może być przyczynkiem do ważnych zmian, które pozwolą wypracować bardziej zrównoważone modele biznesowe. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw może mieć ogromny wpływ na globalną emisję dwutlenku węgla. Łańcuchy dostaw, wśród których znajdują się szybko rotujące dobra konsumpcyjne, odpowiadają za ponad 50% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego tak istotne dla środowiska, społeczeństwa i biznesu jest zmniejszenie własnych emisji oraz współpraca między producentami, sprzedawcami detalicznymi, czy firmami logistycznymi w celu redukcji dwutlenku węgla. By łańcuchy dostaw były jeszcze bardziej odpowiedzialne i jednocześnie redukowały emisję gazów cieplarnianych konieczna jest współpraca z dostawcami w zakresie kwestii środowiskowych w celu monitorowania i opracowywania bardziej wydajnych procesów.

By sprostać tym przesłankom FM Logistic wdraża własne rozwiązania, mające na celu obniżenie emisji z magazynów czy w oferowaniu bardziej zrównoważonych usług logistyki miejskiej. Przykładem takiego działania jest wykorzystanie i produkcja zielonego wodoru w magazynach logistycznych operatora i wokół nich, z wykorzystaniem energii słonecznej produkowanej na miejscu. Równie istotne jest łączenie zasobów logistycznych (magazynów, centrów realizacji zamówień, pojazdów dostawczych) w celu maksymalizacji efektywności kosztowej i środowiskowej dla producentów wytwarzających podobne produkt

Więcej informacji w raporcie
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels