REKLAMA

Niemcy zatwierdzili wyższe kary dla kierowców ciężarówek
Utworzona: 2021-10-13

8 października br. Rada Federalna jednogłośnie zatwierdziła projekt pierwszego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie taryfikatora mandatów (poprawka BKatV). Jest to realizacja jednomyślnej decyzji Konferencji Ministrów Transportu krajów związkowych i federalnego ministra transportu Andreasa Scheuera.

Planowane są następujące zmiany wysokości mandatów karnych i ostrzegawczych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ogóle, a zwłaszcza w ruchu rowerowym i pieszym:

Parkowanie i postój

🚩 Nowelizacja taryfikatora przewiduje odstraszające kary za nielegalne parkowanie na chodnikach i ścieżkach rowerowych, a także zabronione już zatrzymywanie się na pasach ochronnych dla rowerzystów oraz parkowanie i zatrzymywanie się w drugim rzędzie. Za te wykroczenia drogowe grożą mandaty do 110 euro.
🚩 W przypadku poważniejszych naruszeń przewidziany jest również punkt karny: jeżeli pojazd nielegalnie zaparkowany lub stojący w drugim rzędzie, na pasach ochronnych dla rowerów lub chodnikach czy drogach rowerowych, przeszkadza lub zagraża innym użytkownikom drogi, lub jeśli doszło do uszkodzenia mienia lub jeśli pojazd stoi na chodniku lub ścieżce rowerowej dłużej niż godzinę. Klasyfikacji naruszenia dokonują na miejscu odpowiedzialne organy.
🚩 Ponadto za nieuprawnione parkowanie na miejscu parkingowym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności grozi mandat w wysokości 55 euro.
🚩 Nieuprawnione parkowanie na parkingu dla pojazdów z napędem elektrycznym lub parkingu dla pojazdów współdzielonych będzie odtąd karane mandatem wysokości 55 euro.
🚩 Nowelizacja taryfikatora przewiduje mandat w kwocie 35 euro za nielegalne parkowanie w wąskich lub słabo widocznych strefach na ulicy lub w obszarze ostrego zakrętu.
🚩 Za ogólne naruszenie zasad dotyczących zatrzymania i parkowania grozi teraz mandat w kwocie do 25 euro.

Korytarz ratunkowy

🚩 Nieuprawnione korzystanie z korytarza ratunkowego będzie teraz karane w taki sam sposób, jak nieutworzenie korytarza ratunkowego. Takie wykroczenie może zostać ukarane mandatem od 200 do 320 euro oraz miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów oraz 2 punktami karnymi.

Inne naruszenia

🚩 Jazda po chodnikach, ścieżkach rowerowych biegnących po lewej stronie i poboczach podlega karze grzywny do 100 euro.
🚩 Także podkręcanie obrotów silnika na biegu jałowym może być teraz karane: poprawka taryfikatora przewiduje mandaty w wysokości do 100 euro za powodowanie niepotrzebnego hałasu i możliwych do uniknięcia emisji spalin, a także bezcelową jazdę tam i z powrotem.
🚩 Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla pojazdów powyżej 3,5 t skręcających w prawo zalecana jest prędkość chodzenia (4-7, maks. 11 km/h). Naruszenie tego wymogu może być teraz ukarane mandatem w wysokości 70 euro oraz 1 punktem karnym.
🚩 Nowelizacja BKatV przewiduje również zmiany kwot mandatów m.in. za nieprawidłowe manewry skrętu lub naruszenie obowiązku zachowania ostrożności podczas wsiadania i wysiadania.

Nowy taryfikator zawiera następujące sankcje za naruszenie prędkości:

Dalsza procedura

Jak poinformowało Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, projekt ustawy o zmianie rozporządzenia BKatV został przekazany krajom związkowym i stowarzyszeniom 29 czerwca 2021 r., po czym trafił do rządu federalnego 1 września 2021 r. Po jednomyślnym zatwierdzeniu przez Radę Federalną w dniu ustawa zostanie ogłoszona w Federalnym Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczące mandatów i zakazów prowadzenia pojazdów wejdą w życie trzy tygodnie po ich ogłoszeniu

Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels