Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dynamiczny rozwój i wzrost przychodów

Utworzona: 2021-09-13


ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosił wyniki za I półrocze 2021 r.: wzrost przychodów o 15 proc. do 893,1 mln euro i podstawowego dochodu operacyjnego o 38 proc. do 27,7 mln euro.

W pierwszej połowie roku przyspieszyliśmy, osiągając wzrost 17,7 proc. like-for-like w porównaniu z analogicznym półroczem ub.r., kiedy udowodniliśmy odporność modelu ID Logistics (+4,3 proc. wobec 2019 roku, mimo pandemii). Rentowność operacyjna Grupy rośnie szybciej niż jej działalność: bazowy dochód operacyjny wzrósł o 38 proc. dzięki większej produktywności magazynów otwartych w ciągu ostatnich dwóch lat i dobrej kontroli kosztów uruchamiania nowych projektów. Grupa umacnia pozycję w obsłudze e-commerce, która po I półroczu stanowi 27 proc. działalności, i rozważnie zarządza przepływami pieniężnymi oraz inwestycjami- komentuje Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics.

Zrównoważona działalność i wzrost przychodów o 15 proc.

W I półroczu Grupa ID Logistics osiągnęła przychód 893,1 mln euro, o 15 proc. (17,7 proc. like -for-like) wyższy niż w analogicznym okresie ub.r.., kiedy wzrost wyniósł 4,3 proc. We Francji, rynku macierzystym, w I półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 9,5 proc. do 376,7 mln euro. Zwiększyły się też przychody z działalności na rynkach międzynarodowych, o 19,4 proc. do 516,4 mln euro. Wynik uwzględnia niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, i zakończenie działalności w Chinach w ub.r. Wyłączając te pozycje, przychody wzrosły o 24,6 proc.

Podstawowy dochód operacyjny wzrasta o 38 proc. do 27,7 mln euro

Grupa ID Logistics konsekwentnie poprawia bazowy dochód operacyjny, który w I półroczu wzrósł o 38 proc. do 27,7 mln euro (rok wcześniej 20,1 mln euro), a także bazową marżę operacyjną (wzrost o 50 p.b. do 3,1 proc.).

We Francji bazowy dochód operacyjny wyniósł 13,5 mln euro (3,6 proc. przychodów), w porównaniu z 9,7 mln euro (2,8 proc.) w ub.r. Z kolei na rynkach międzynarodowych bazowy dochód operacyjny zwiększył się do 14,2 mln euro, co stanowi marżę 2,7 proc. (rok wcześniej 10,4 mln EUR i 2,4 proc.) Podobnie jak we Francji, na wyniki wpłynął kryzys Covid-19, szczególnie w Hiszpanii. Umowy, podpisane w ostatnim czasie przez ID Logistics, poprawiły produktywność, w porównaniu z ub.r., i skompensowały koszty start-upów na początku 2021.

Dwukrotny wzrost dochodu netto do 14,8 mln euro i nowe inwestycje

Skonsolidowany dochód netto Grupy ID Logistics wyniósł 14,8 mln euro, o 127 proc. więcej niż rok wcześniej (6,5 mln euro). Przepływy pieniężne Grupy z działalności operacyjnej, uwzględniając inwestycje operacyjne, wyniosły 72 mln euro.

Od początku roku inwestycje operacyjne ID Logistics osiągnęły poziom 41 mln euro, z ukierunkowaniem na uruchamianie projektów e-commerce (m.in. sprzęt IT, automatyzacja). Dla porównania, rok wcześniej było to 26,9 mln euro.

Dynamiczny rozwój w Polsce

Bardzo dobre wyniki i szybki wzrost po I półroczu ID Logistics odnotował także w Polsce. Dzięki uruchamianiu nowych magazynów i poszerzaniu współpracy z klientami, operator wzmocnił pozycję lidera na rynku dedykowanej logistyki kontraktowej dla branż: retail, FMCG, kosmetycznej i e-commerce.

Potwierdzając kompetencje w zarządzaniu operacjami magazynowymi dla e-commerce, operator przejął obsługę internetowego kanału sprzedaży światowego producenta czekolady premium (centrum dystrybucji w Grodzisku Mazowieckim). Z kolei w magazynie sieci działającej w koncepcie „3 w 1” (apteka, drogeria, perfumeria) w Teresinie k/Sochaczewa operator wdrożył nowe rozwiązania, które zoptymalizowały obsługę operacyjną rosnącego wolumenu zamówień dla e-commerce i sklepów stacjonarnych. ID Logistics zwiększył też zakres współpracy ze światowym liderem branży e-commerce, dla którego ma zarządzać 4 centrami logistyki o łącznej powierzchni ponad 250 tys. mkw. Już we wrześniu operacyjnie uruchomi obiekty w Zgorzelcu, rejonie Gorzowa Wlkp. oraz koło Wrocławia, rozszerzył też obsługę operacyjną w zarządzanym od lipca ub.r. magazynie w podwrocławskim Krajkowie.

W tym roku ID Logistics przedłużył umowę z jedną z największych sieci handlowych na zarządzanie centrum dystrybucji w Mszczonowie. Dla kolejnej sieci handlowej uruchomił nowy magazyn w Woli Rakowej k/Łodzi o powierzchni 20 tys. mkw.

Perspektywy rozwoju biznesu

Zgodnie z planem, Grupa ID Logistics, w oparciu o dobre wyniki, osiągnięte w 2020 i na początku 2021 r. oraz silnej pozycji w e-commerce, będzie dalej dynamicznie rozwijać działalność, jednocześnie śledząc rozwój sytuacji związanej z kryzysem Covid-19. Grupa zaznacza, że tradycyjnie na jej wyniki w drugiej połowie korzystny wpływ będzie mieć sezonowy wzrost popytu. ID Logistics nadal szuka możliwości zewnętrznego rozwoju, szczególnie w Europie Płn. i USA.

Źródło: ID Logistic
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels