REKLAMA

Ponad 143 tysiące euro tytułem kaucji zabezpieczających - kolejna akcja BAG
Utworzona: 2021-07-20

Urząd Transportu Towarowego, w czerwcu br., przeprowadził kolejne kontrole tematyczne, których celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących tygodniowego okresu odpoczynku, kabotażu oraz stanu technicznego pojazdu.

Odbywały się one w szczególności na trasach i węzłach komunikacyjnych intensywnie wykorzystywanych przez pojazdy zagraniczne, a także na mocno uczęszczanych parkingach.

W ramach akcji kontrolnej 7 czerwca br. sprawdzono łącznie 313 pojazdów. 294 z nich skontrolowano pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi odpoczynku poza pojazdem, a 168 pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu. W pierwszym z wymienionych obszarów stwierdzono 52 naruszenia, a w drugim – 10 wykroczeń. W 18 pojazdach wykryto usterki techniczne.

W ramach drugiej akcji przeprowadzonej w nocy z 16 na 17 czerwca br., sprawdzono łącznie 763 pojazdy. 673 z nich skontrolowano pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu, 151 - zgodności z ustawą regulującą kwestie socjalne a w 65 pojazdach sprawdzono stan techniczny. Stwierdzono 6 przypadków odbywania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie, oraz 27 naruszeń przepisów kabotażowych. W 7 pojazdach wykryto usterki techniczne.

W dniach 24/25 czerwca sprawdzono łącznie 619 pojazdów. 596 z nich skontrolowano pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu, 154 - zgodności z ustawą regulującą kwestie socjalne a w 28 pojazdach sprawdzono stan techniczny. Stwierdzono 27 wykroczeń w zakresie kabotażu kontrolnych, 1 przypadek odbywania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie a w 8 pojazdach wykryto usterki techniczne.

Uwzględniając wszystkie kontrolowane obszary prawne, w czerwcu pobrano łącznie około 143 238 euro tytułem kaucji zabezpieczających.

Źródło: BAG
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels