Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Laureat 26. Rankingu Firm TSL

Utworzona: 2021-07-02


GEFCO Polska znalazło się w gronie laureatów 26. Rankingu Firm TSL. Operator logistyczny zajął 2. miejsce w zestawieniu firm, których głównym rodzajem działalności jest transport drogowy oraz 11. pozycję wśród największych firm TSL w Polsce.

Wyróżnienie dla GEFCO Polska jest potwierdzeniem sukcesów naszej firmy w 2020 roku, który zaliczamy do udanych. Pomimo pandemii i mniejszej aktywności dla branży motoryzacyjnej, zrealizowaliśmy nasze plany, osiągając najlepsze wyniki w ponad 20-letniej historii GEFCO w Polsce. Przez miniony rok dowiedliśmy, że firma w swoim DNA posiada gen antykruchości, dzięki czemu potrafi szybko adaptować się do zmian. Dziękuję wszystkim pracownikom za wysiłek, bo otrzymane dzisiaj wyróżnienie to efekt naszej wspólnej pracy oraz stawiania na rozwój i pielęgnowanie partnerskich relacji z klientami podkreśla Rafał KRAJEWSKI, dyrektor generalny GEFCO Polska.


Prestiżowy Ranking Firm TSL cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku, zarówno ze względu na jasne kryteria oraz nadzór merytoryczny. Zestawienie najlepszych firm branży transportowej i logistycznej powstaje pod nadzorem Szkoły Głównej Handlowej, reprezentowanej przez prof. dr hab. Halinę Brdulak, oraz pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej.

26. Ranking Firm TSL prezentuje przedsiębiorstwa, które w 2020 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem.

Źródło: GEFCO
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels