REKLAMA
Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Najważniejsze regulacje dla przewoźników podróżujących do Niemiec
Utworzona: 2021-04-06

Pogarszająca się sytuacja związana z koronawirusem wymaga bieżącego monitorowania regularnie wprowadzanych przez państwa europejskie zmian w zakresie m.in. przekraczania granic i posiadanych dokumentów. Dotyczy to w szczególności transportu międzynarodowego.

REKLAMA

✅ Lista obszarów ryzyka obejmuje:

Grupa 1 – obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa
Grupa 2 – obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń
Grupa 3 – obszar podwyższonego ryzyka.

Wykaz państw dostępny jest na stronie Instytutu Roberta Kocha.

KLASYFIKACJA OBSZARÓW RYZYKA

✅ Zgłoszenie wjazdu oraz testy dla przewoźników z Polski

Polska od 21 marca 2021 roku jest uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku, związanym z dużą ilością zakażeń (grupa 2). W związku z tym, kierowcy zawodowi oraz pracownicy firm transportowych są zobowiązani do zgłaszania wjazdu na teren Niemiec. Można zrobić to na stronie www.einreiseanmeldung.de.

Osoby pochodzące z państw należących do grupy 2, jeżeli przekraczają granice, muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec. Wyjątki odnoszą się do:
 • osób przejeżdżających przez Niemcy w tranzycie
 • osób przejeżdżających wcześniej przez Polskę w tranzycie
 • przewoźników zawodowych, przewożących towary, dobra lub ludzi
 • specjalnych zwolnień wydawanych przez władze lokalne.

 • ❗ 🚚 ❗ Uwaga: w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają okazania negatywnego wyniku testu również od kierowców zawodowych.

  Zgodnie z wymaganiami Instytutu Roberta Kocha, aktualne wymogi testowe spełniają testy:
 • PCR
 • LAMP
 • TMA
 • szybkie testy antygenowe.

 • W ostatnim przypadku muszą być one jednak zgodne z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Test należy zachować przez ok. 10-14 dni. Wynik musi być sporządzony w języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Polskie testy są uznawane pod warunkiem ich przetłumaczenia.

  Obowiązek posiadania negatywnego testu, wykonanego najwcześniej na 48h przed wjazdem do kraju dotyczy również osób podróżujących z państw zaliczanych do grupy 1 (obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami). Wymogi i przepisy dotyczące kwarantanny są regulowane indywidualnie przez kraje związkowe. Co do zasady, obowiązek kwarantanny jest nałożony na wszystkie osoby, które przekraczają granicę niemiecką, a w okresie 10 dni przed wjazdem przebywały na obszarze ryzyka. W przypadku uzyskania drugiego, negatywnego testu (po 5 dniach) kwarantanna może się zakończyć.

  Osoby odwiedzające rodziny pierwszego stopnia (rodzice i dzieci) w większości landów są zwolnione z obowiązku kwarantanny, pod warunkiem, że ich pobyt na terenie Niemiec nie przekroczył 72h.

  ❗ 🚚 ❗ Ważne: Na tych samych zasadach z kwarantanny są także zwolnieni kierowcy zawodowi, jeśli ich pobyt w Niemczech nie przekroczy 72h.

  Na zwolnienia mogą liczyć także pracownicy transgraniczni, jednakże nie są one przewidziane dla podróżujących z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami.

  Autor: Kancelaria Transportowa
  LEGALTRANS
  Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
  Photo by Josh Hild from Pexels