REKLAMA

Dogadali się w sprawie redukcji ponad 3500 miejsc pracy
Utworzona: 2021-04-06

Zarząd spółki MAN Truck & Bus SE osiągnął porozumienie z radą pracowników i związkiem zawodowym IG Metall w sprawie zawarcia umowy dla niemieckich zakładów firmy. Otwiera to drogę do przeprowadzenia ich głębokiej restrukturyzacji.

REKLAMA
Producent zapowiedział swoją restrukturyzację, aby skutecznie sprostać stawianym branży wyzwaniom, którymi są: napędy zeroemisyjne, cyfryzacja i automatyzacja jazdy. Do 2030 r. MAN zamierza zmienić się z producenta pojazdów użytkowych w wiodącego dostawcę inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych.

Osiągnięte porozumienie jest kamieniem milowym w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Po długotrwałych negocjacjach prezes zarządu MAN Truck & Bus SE, Andreas Tostmann, wyraził zadowolenie z osiągniętego kompromisu.

Udało nam się uzgodnić z przedstawicielami pracowników działania, które przyczynią się do poprawy wyniku na poziomie do 1,7 miliarda euro. Teraz włączymy kolejny bieg i w następnych latach poprzez świadome inwestycje dostarczymy właściwych odpowiedzi dotyczących trzech podstawowych trendów: cyfryzacji, eksploatacji bez emisji CO2 i jazdy autonomicznej. Firma MAN zostanie dogłębnie zrestrukturyzowana i wspólnie udamy się w podróż ku przyszłości. A zmiany nie są MAN obce. Dowiedliśmy tego wielokrotnie w naszej liczącej ponad 260 lat historii przedsiębiorstwa. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii MAN powiedział Andreas Tostmann.

Restrukturyzacja jednostek projektowo-badawczych i produkcyjnych

Istotny wkład w poprawę efektywności kosztów będzie miała restrukturyzacja sieci jednostek projektowo-badawczych i zakładów produkcyjnych, ukierunkowana silnie na nowe technologie. Osiągnięte porozumienie generalnie opiera się na postanowieniach przyjętego w styczniu br. dokumentu z wytycznymi.

Monachium pozostanie światową centralą wszystkich spółek należących do MAN Truck & Bus. Ponadto będą się tu nadal mieściły główne zakłady produkcyjne pojazdów ciężarowych oraz centrum projektowe. Tutaj też znajdzie się centrum kompetencyjne dla całego sektora produkcyjnego pojazdów ciężarowych, oprogramowania, wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz elektromobilności. Monachium przejmie ponadto niektóre zakresy produkcji i projektowania od zakładów w Steyr. W celu stworzenia odpowiednich mocy do produkcji ciężarówek z napędami alternatywnymi część produkcji pojazdów i wyposażenia kabin kierowców zostanie przeniesiona do zakładów w Niepołomicach. Procesy operacyjne w zakresie projektowania oraz testowanie autobusów znajdą się w przyszłości przy zakładzie w Ankarze. Pod koniec 2022 roku znajdzie tam zatrudnienie na czas nieokreślony ponad 7500 pracowników.

Norymberga stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie projektowania i produkcji nowych technologii napędu (np. elektryczno-akumulaturowy, wodorowy). Będzie też wiodącym zakładem produkującym napędy tradycyjne i alternatywne. Norymberga przejmie od Steyr niektóre zakresy prac projektowych. Aby w przyszłości bardziej poświęcić się nowym technologiom napędu, zostanie zmniejszony zakres prac projektowych w dziedzinie silników Diesla i będzie wydzielony sektor produkcji części bez kluczowych kompetencji. Pod koniec 2022 roku zakład w Norymberdze będzie zatrudniać na czas nieokreślony ponad 3100 pracowników.

Salzgitter pozostanie zakładem montażowym osi nienapędzanych dla całej grupy TRATON na terenie Europy. Ponadto zakład ten będzie odpowiedzialny za globalne procesy logistyczne. Przejmie także niektóre zakresy logistyki części zamiennych od zakładów w Steyr. Dział produkcji rur i części do osi przedniej zostanie przeniesiony do zakładu w Bánovcach na Słowacji. Pod koniec 2022 roku w Salzgitter będzie zatrudnionych na czas nieokreślony ponad 1900 pracowników.

Wittlich zostanie zmniejszony, lecz nadal będzie funkcjonował w zakresie modyfikacji pojazdów ciężarowych. Pod koniec 2022 roku zakłady te będą zatrudniać na czas nieokreślony ponad 60 pracowników.

Steyr nadal pozostaje zakładem do dyspozycji firmy MAN. Zarząd i przedstawiciele pracowników przeprowadzają aktualnie negocjacje ze spółką WSA Beteiligungs GmbH, dotyczące przejęcia zakładu stanowiącego alternatywę dla jego zamknięcia.

Poza restrukturyzacją obszarów projektowania i produkcji strony umowy zbiorowej porozumiały się w kwestii ograniczenia funkcji administracyjnych oraz wsparcia.

Plan socjalny i zbiorowa umowa pracy

Przedstawiciele pracodawcy i pracowników osiągnęli porozumienie w sprawie redukcji ponad 3500 miejsc pracy w Niemczech. Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnionych bezpośrednio w firmie oraz użyczonych i z umowami na czas określony. W wynegocjowanym planie socjalnym udało się osiągnąć porozumienie dotyczące redukcji miejsc pracy w sposób możliwy do zaakceptowania dla pracowników poprzez szersze wykorzystanie przepisów dotyczących pracy w niepełnym wymiarze godzin przed emeryturą, dzięki upływowi terminu umów o pracę zawartych na czas określony, redukcji liczby pracowników użyczonych oraz dobrowolnym ofertom odpraw. Firma oferuje swoim pracownikom także możliwość przejścia na inne stanowisko w ramach koncernu Volkswagena.

Wszystkie instrumenty dotyczące pracowników są dla obu stron dobrowolne. W porozumieniu ustalono, że wypowiedzenia uwarunkowane sytuacją w zakładach MAN-a na terenie Niemiec będą do dnia 31 grudnia 2026 r. możliwe wyłącznie za zgodą związku zawodowego IG Metall. W przypadku braku sprzeciwu jednej ze stron porozumienie to ulega przedłużeniu o kolejne pięć lat. Wypowiedziane przez firmę przepisy dotyczące zbiorowych umów pracy i przepisy zakładowe zostaną ponownie uzgodnione w formie umowy lub zachowają dotychczasową treść.

Osiągnięte porozumienia tworzą dla MAN podstawę wspólnej realizacji wyzwań związanych z transformacją, która spowoduje zmiany na wszystkich szczeblach naszej działalności i współpracy. Dzięki nim MAN otrzymuje możliwość działania, aby sprostać tym wyzwaniom. Wszystkie środki podjęte w zakresie ochrony interesów personelu są akceptowalne dla pracowników i dają im możliwość dobrowolnego wyboru dalszej drogi. To pokazuje, że MAN jest firmą świadomą spoczywającej na niej odpowiedzialności mówi Dr. Martin Rabe, odpowiedzialny za sprawy personalne w MAN Truck & Bus SE.
Źródło: MAN Truck & Bus SE
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels