Kabotaż i czasy jazdy pod lupą niemieckich inspektorów
Utworzona: 2021-02-23

BAG przeprowadził akcję, która była realizowana w 17 punktach kontrolnych położonych przy trasach i węzłach komunikacyjnych.

REKLAMA
Poszczególne kontrole przeprowadzano w pobliżu portu w Hamburgu i Trewirze oraz na głównych trasach tranzytowych na osi północ-południe na autostradach A3, A5, A7 i A61. W akcji wzięło udział 42 funkcjonariuszy policji drogowej i kontrolerów poboru opłat oraz eksperci drogowej kontroli technicznej.

Spośród 200 skontrolowanych pojazdów, 189 zostało sprawdzonych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu, z czego w 7 przypadkach stwierdzono, że transport odbywał się z naruszeniem tych przepisów. Poza głównym obszarem tematycznym, przedmiotem zainteresowania inspektorów było także przestrzeganie czasu jazdy i odpoczynku. Spośród 200 skontrolowanych pojazdów, 144 zostało sprawdzonych pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych, a w 108 przypadkach dodatkowo, czy kierowcy nie przekraczali czasu jazdy i odbywali wymagane okresy odpoczynku. W sumie odnotowano 53 naruszenia, z czego 26 dotyczyło właśnie czasu jazdy i okresów odpoczynku. Biorąc pod uwagę wszystkie obszary będące przedmiotem kontroli, łącznie zebrano ok. 26.910 euro tytułem kaucji zabezpieczających.

Źródło: BAG
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels