REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Sąd umorzył 18 kar. Tym samym przewoźnik zaoszczędził 27 000 zł
Utworzona: 2021-02-08

Przewoźnik został ukarany 18 karami administracyjnymi za nie uiszczenie opłaty drogowej - łącznie opiewały na kwotę 27 tys. zł. 27 listopada 2020 roku WSA w Warszawie wydał korzystne dla przewoźnika orzeczenia, uchylając wcześniejsze decyzje GITD i umarzając postępowania administracyjne.

Sprawa miała swój początek 30 stycznia 2019 roku, kiedy przewoźnik zdał urządzenie viaBox i został poinformowany o jego niesprawności ze względu na wyczerpanie baterii. Ujawniono, że ostatnia opłata za pośrednictwem zdanego boksu została pobrana 14 grudnia 2018 r. Pomimo posiadania środków na koncie przedpłatowym użytkownika systemu ViaToll, żadna opłata nie została pobrana do 30 stycznia 2019 r. We wrześniu 2019 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał 18 decyzji o nałożeniu na przewoźnika kar za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd.

Ukarany przekazał komplet decyzji do kancelarii Legaltrans, w której ma pakiet stałej obsługi prawnej, celem doprowadzenia do uchylenia decyzji. Prawnik zajmujący się sprawami przewoźnika przygotował odwołania i rozpoczął wielomiesięczną batalię administracyjną i sądową. Ponieważ GITD nie ma w zwyczaju zmiany decyzji, kary administracyjne zostały utrzymane. Terminowo złożone odwołania administracyjne pozwoliły na otwarcie drogi sądowej - została złożona skarga do właściwego sądu.

Organ administracyjny podkreślił, iż posiadanie środków na koncie nie miało w tej sprawie znaczenia, gdyż użytkownik jest odpowiedzialny za sprawność techniczną urządzenia viaBox. Według organu, przed rozładowaniem się baterii urządzenie emituje sygnał świetlny, a w kolejnej fazie, tak zwanej „milczącej”, przestaje wydawać dźwięk potwierdzający pobór opłaty drogowej. Według GITD, jest to sygnał wystarczający do wymiany urządzenia.

W swojej argumentacji prawnik reprezentujący przewoźnika wskazał liczne uchybiania organu administracyjnego prowadzącego postępowanie. Jednak najbardziej jaskrawą przesłanką do uchylenia decyzji był fakt nie wykazania przez organ, że urządzenie przed całkowitym rozładowaniem baterii informowało o tym kierowcę. Oznacza to, że nie została wykazana okoliczność pozwalająca na przypisanie winy przewoźnikowi, a wszelkie wątpliwości powinny być tłumaczone na korzyść skarżącego. Sąd w uzasadnieniu stwierdził że „na skutek nieodwracalnych na obecnym etapie luk w materiale dowodowym postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i obliguje sąd do umorzenia postępowania administracyjnego”.

W tym przypadku przewoźnik zaoszczędził 27 tysięcy złotych. Zasadne jest jednak pytanie, ile kosztowało nas podatników prowadzenie tej sprawy przez GITD? Ciekawe, ile osób i środków było przez 2 lata zaangażowanych w to, aby utrzymać w mocy bezprzedmiotową decyzję? Czy urzędnicy za swoje błędy nie powinni ponosić odpowiedzialności? Obowiązuje zasada „ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej”. A może trzeba wprowadzić w życie zasadę „ryzyka podejmowania decyzji przez urzędników” ?


Źródło: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Zapraszamy do kontaktu:


Kancelaria Transportowa
LEGALTRANS Sp. z o.o.
ul. Batalionu Barbara 13, 33-101 Tarnów
www.kt-legaltrans.pl   kancelaria@kt-legaltrans.pl
NIP: 678 314 06 76   REGON: 122224943   KRS 0000395357

Do ulubionych

Fotografie


Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Photo by Josh Hild from Pexels