Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Doceniony za działania na rzecz klimatu
Utworzona: 2021-03-02

GEFCO, globalny ekspert w zakresie multimodalnych łańcuchów dostaw i wiodący dostawca usług logistycznych dla branży motoryzacyjnej w Europie, w 2020 roku utrzymało ocenę B międzynarodowej organizacji proekologicznej CDP.

Od 2019 roku GEFCO z dużym zaangażowaniem odpowiada na kwestionariusz organizacji CDP, który określa zasady ramowe dla firm w zakresie dostarczania informacji o działaniach na rzecz klimatu, w tym zarządzanie i politykę, zarządzanie ryzykiem i możliwościami, cele i strategię środowiskową oraz analizę scenariuszy. Grupa osiągnęła postępy w kilku spośród 14 kategorii CDP i uzyskała wynik wyższy od średniej dla branży.

GEFCO awansowało w kategorii strategii biznesowej, co podkreśla uruchomienie w 2020 roku Działu Doskonałości Operacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju. Grupa została również doceniona za wymierną poprawę w zakresie inicjatyw na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zobowiązanie do redukcji emisji CO2 o 2%. Inicjatywy te obejmują testy pojazdów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym w kilku krajach europejskich oraz wykorzystanie megaciężarówek w Hiszpanii do transportu większych ładunków i w celu poprawy wydajności. Ponadto, wykazało postępy w obszarze zarządzania emisjami w łańcuchu wartości poprzez aktywną współpracę z dostawcami w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Firma również podniosła standardy w zakresie jawności informacji na temat ryzyka i zarządzania.


To niezwykle motywujące, że zostaliśmy docenieni za dokonania w kilku kluczowych kategoriach i otrzymaliśmy wskazówki, gdzie możemy wzmocnić nasze zobowiązania. Zaangażowaliśmy również Aldo Diaz-Sancheza, eksperta w dziedzinie strategii niskoemisyjnej, który pomoże nam zdefiniować i przyspieszyć realizację strategii redukcji emisji dwutlenku węgla, począwszy od 2021 roku. Nasza stała obecność w rejestrze organizacji CDP daje nam duże możliwości uczenia się, tworzenia punktów odniesienia oraz identyfikowania obszarów, w których możemy osiągnąć zmianę dla naszych pracowników, partnerów i klientów poprzez działania na rzecz środowiska mówi Anne-Brigitte Spitzbarth, wiceprezes Działu Doskonałości Operacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w GEFCO.

Źródło: Grupa GEFCO
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels