Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Poważny krok w kierunku przejścia na zieloną energię

Utworzona: 2021-02-19


Od stycznia 2021 roku wszystkie obiekty magazynowe w Centralnej Europie, których właścicielem jest FM Logistic, będą w 100% zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, w FM Logistic dążymy do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Już od roku 2021 wszystkie nasze obiekty magazynowe w regionie będą wykorzystywać tylko energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W dalszej perspektywie chcemy, aby 20% zapotrzebowania na tę energię pokryły instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, żeby prąd, który wykorzystujemy, był wytwarzany w sposób przyjazny dla naszej planety. Dzięki temu wspieramy także naszych klientów w realizacji celów ekologicznych podkreślił Sebastien Nival, Operations Support Director FM Logistic CE.

Po raz pierwszy zasilanie zieloną energią elektyczną FM Logistic CE przetestował na Słowacji, gdzie już w 2019 roku firma zawarła umowę ze Slovenské Elektrárne, słowackim przedsiębiorstwem energetycznym. W ubiegłym roku rozwiązanie to wdrożono również w Polsce na platformie logistycznej w Błoniu. Dzięki zakupowi zielonej energii od lokalnego dostawcy Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz operator zredukował emisję CO2 na tym obiekcie w 2020 aż o 3,5 tysiąca ton! W 2021 do programu “Zielona Energia” dołączają pozostałe obiekty magazynowe FM Logistic CE w Polsce i Czechach.

W tym celu w Polsce operator zawarł umowę na zakup zielonej energii elektrycznej z PGE, największym polskim producentem energetycznym. Łączny wolumen energii elektrycznej dostarczanej do polskich platform FM Logistic wynosi rocznie około 14 GWh. Dokładnie tyle zostanie w tym roku wyprodukowane z odnawialnych źródeł. W Czechach projekt ruszy we współpracy z Pražská Energetika a.s., jednym z największych czeskich dostawców energetycznych. Tu planowane jest też zmniejszenie zużycia energii z 2761 MWh do 2683 MWh w 2021 r., czyli o ok. 3%. Zakontraktowana zielona energia pokryje całkowite zużycie energii elektrycznej przez FM Logistic we wszystkich platformach logistycznych będących własnością operatora w Centralnej Europie.

Dodatkowo w 2021 w dwóch lokalizacjach FM Logistic CE w Polsce planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. Dla biura głównego we Mszczonowie będzie to instalacja o mocy 44,5kWp, a dla platformy w Błoniu o mocy 450kWp. Rozwiązania te są realną szansą na zwiększenie niezależności energetycznej obiektów i pozwolą ograniczyć pobór energii z sieci - we Mszczonowie średnio o 13,5%, a w Błoniu o 12,5%.

Korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł nie tylko poprawia środowiskowe wskaźniki firmy, ale otwiera też drzwi do realizacji kolejnych proekologicznych projektów m.in. związanych z powiększeniem floty pojazdów elektrycznie ładowanych czy technologią do wytwarzania wodoru.

Źródło: FM Logistic
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels