Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Tymczasowe złagodzenie egzekwowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
Utworzona: 2021-01-21

Zmiany dotyczą kierowców na terenie Anglii, Szkocji i Walii wykonujących przewozy w transporcie towarowym na terenie Wielkiej Brytanii oraz w międzynarodowym transporcie między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Powodem tej decyzji są wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, a szczególnie z nowym szczepem wirusa oraz z końcem okresu przejściowego ustanowionego przez UE.

❎ Złagodzenie przepisów w transporcie towarowym na terenie Wielkiej Brytanii

❗ Złagodzenie obowiązuje od godziny 00:01 w dniu 22 stycznia do godziny 23:59 w dn. 31 marca br. Złagodzenie może zostać uchylone lub zmienione w zależności od okoliczności.

Kogo dotyczy złagodzenie

W razie konieczności ze złagodzenia może skorzystać każdy kierowca, który prowadzi pojazd w drogowym transporcie towarowym na terenie Wielkiej Brytanii (GB) zgodnie z unijnymi przepisami regulującymi czas pracy. Poniższe zasady złagodzenia nie są ograniczone do konkretnych sektorów czy rodzajów przewozów. Nie mogą z niego korzystać kierowcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe lub przewozy między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Kierowcom nie wolno korzystać z tego złagodzenia wraz ze złagodzeniem przewidzianym dla kierowców w międzynarodowym transporcie drogowego oraz w transporcie między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Z poniższych możliwości należy korzystać tylko w razie potrzeby, w przeciwnym razie należy przestrzegać normalnych przepisów regulujących czas pracy kierowców.

Złagodzenie nie dotyczy kierowców pracujących według brytyjskich przepisów regulujących czas pracy, a więc tych, którzy nie podlegają obowiązkowym kontrolom tachografów. Zwolnienia dotyczące przewozów odbywających się wyłącznie na terytorium Irlandii Północnej leżą w gestii tamtejszych władz.

❗❗ Unijne przepisy regulujące czas pracy kierowców mogą być tymczasowo złagodzone w następujący sposób:

A. Wymóg odbycia pełnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego 45 godzin w trakcie 2 tygodni można zastąpić tygodniowymi okresami odpoczynku określonymi poniżej - umożliwia to wykorzystanie 2 następujących po sobie skróconych tygodniowych okresów odpoczynku:
- w okresie 4 tygodni kierowca może skorzystać z 2 następujących po sobie skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających co najmniej 24 godziny (co pozwala mu przepracować dwa 6-dniowe tygodnie)
- jednakże każde skrócenie tygodniowego odpoczynku powinno być zrekompensowane w normalny sposób przez odbycie równoważnego okresu odpoczynku, który należy wykorzystać przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu
- ponadto odpoczynek potraktowany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku musi być połączony z regularnym tygodniowym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 45 godzin (który można podzielić na 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku).

B. Dwutygodniowy maksymalny okres prowadzenia pojazdu można zwiększyć z 90 do 96 godzin.

Nie zaleca się korzystania z tego złagodzenia kierowcom częściowo odbywającym podróże w transporcie międzynarodowym.

Możliwość korzystania z innych złagodzeń

Kierowca nie powinien korzystać z więcej niż jednego złagodzenia w tym samym czasie.

Przewoźnicy muszą powiadomić Departament Transportu o zamiarze skorzystania z tego złagodzenia, wypełniając formularz wstępnego powiadomienia i wysyłając kopię e-mailem na adres RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk Wypełnione powiadomienie uzupełniające z podaniem formy, w jakiej złagodzone przepisy będą wykorzystane należy wysłać e-mailem na adres RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk tydzień po zakończeniu okresu obowiązywania złagodzonych przepisów. Niespełnienie wymogu powiadomienia Departamentu Transportu będzie traktowane przez organy kontrolne jako niewłaściwe wykorzystanie złagodzonych przepisów i może stanowić podstawę do dalszego postępowania dochodzeniowego.

❗ Ponadto podróżując zgodnie z unijnymi przepisami regulującymi czas pracy kierowcy mają obowiązek odnotować na odwrocie kart tachografowych lub wydruków powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone limity. Takie adnotacje stosuje się w nagłych wypadkach i są one niezbędne dla skutecznego egzekwowania przepisów.

❎ Złagodzenie przepisów w transporcie międzynarodowym między Wielką Brytanią a Irlandią Północną

❗ Złagodzenie obowiązuje od godz. 12:01 w dniu 22 stycznia 2021 roku do godziny 23:59 w dniu 31 marca br. Obecna sytuacja jest stale analizowana, a Departament Transportu zastrzega sobie prawo wycofania lub zmiany zasad, w zależności od okoliczności.

Kogo dotyczy złagodzenie

Dotyczy ono każdego kierowcy, którego obowiązują unijne przepisy regulujące czas pracy i który przewozi towary w drogowym transporcie międzynarodowym pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Złagodzenie nie dotyczy kierowców pracujących według brytyjskich przepisów regulujących czas pracy, a więc tych, którzy nie podlegają obowiązkowym kontrolom tachografów.

Należy pamiętać, że złagodzone przepisy należy stosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne, w przeciwnym razie należy przestrzegać normalnych zasad regulujących czas pracy kierowców.

❗❗ Unijne przepisy regulujące czas pracy kierowców mogą być tymczasowo złagodzone w następujący sposób:

A. Maksymalny dzienny czas jazdy może być wydłużony z 9 do 11 godzin.

B. Dzienny czas odpoczynku może być skrócony z 11 do 9 godzin, wraz ze złagodzeniem dotyczącym podróży promem/pociągiem, aby umożliwić jego wykorzystania w przypadku korzystania ze skróconego dziennego odpoczynku wynoszącego 9 godzin (zamiast zwykłego okresu 11 godzin)
- ponadto w przypadku odstępstwa dla podróży promem/pociągiem, maksymalny czas trwania przerw w regularnym dziennym okresie odpoczynku, skrócony dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku może zostać wydłużony z 2 do 4 godzin
- łączny czas trwania przerw może być wydłużony 1 do 3 godzin.

C. Tygodniowy (56 godzin) i dwutygodniowy maksymalny czas jazdy (90 godzin) może być wydłużony do odpowiednio 60 i 96 godzin.

D. Wymóg rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po 6 24-godzinnych okresach, może być odroczony o jeden dodatkowy okres 24-godzinny, jednak w ciągu dwóch tygodni nadal wymagane będą 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać ze zwolnienia wymienionego w punktach „A” i „D ”, aby mieli zapewniony odpowiedni okres wypoczynku.

E. Ponadto kierowcy, którzy przejeżdżają przez Kent jedynie podczas podróży poza Wielką Brytanią przez Eurotunel lub z portu w Dover, mogą podzielić 45-minutowe przerwy na odpoczynek na maksymalnie 3 bloki po 15 minut, trwające łącznie co najmniej 45 minut (w ciągu 4,5 godziny). Takie rozwiązanie jest przewidziane na wypadek utknięcia w systemie kolejkowym na terenie hrabstwa Kent.

Możliwość korzystania z innych złagodzeń

Kierowca nie powinien korzystać z więcej niż jednego złagodzenia w tym samym czasie.

❗ Prowadząc pojazd zgodnie z unijnymi przepisami regulującymi czas pracy, kierowcy mają obowiązek odnotować na odwrocie kart tachografowych lub wydruków powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone limity. Takie adnotacje stosuje się w nagłych wypadkach i są one niezbędne dla skutecznego egzekwowania przepisów.

Źródło: gov.uk
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels