REKLAMA

Ponad rok czekał na odbiór ciężarówki
Utworzona: 2021-01-14

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zezwolił przedsiębiorcy na odbiór z parkingu strzeżonego pojazdu zatrzymanego na zabezpieczenie roszczeń obywatela Ukrainy wykonującego przewóz bez stosownych uprawnień.

Sytuacja zaistniała na tle postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który stwierdził wykonywanie przez cudzoziemca transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia. Był on wykonywany pojazdem będącym własnością polskiego przedsiębiorcy, który cudzoziemiec używał na podstawie zawartej z właścicielem umowy najmu. Obywatel Ukrainy na wykonywanie transportu drogowego nie posiadał wymaganej licencji oraz uprawnienia do przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego do wykonywania tego typu przewozów. Na podstawie przeprowadzonej okazjonalnej kontroli pojazd został zatrzymany na zabezpieczenie roszczeń od cudzoziemca wykonującego przewóz bez stosownych uprawnień.

W wyniku złożonych przez Rzecznika w sprawie licznych pism interwencyjnych na rzecz przedsiębiorcy, kierowanych m.in. do WITD oraz GITD w dniu 29 grudnia 2020 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego przez przedsiębiorcę. W przesłanym stanowisku Organ poinformował o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Natomiast w świetle opinii Głównego Inspektora Transportu Drogowego – przetrzymywanie pojazdu na parkingu wydaje się nie mieć uzasadnienia, a zatem koniecznym jest zwrot pojazdu.

Życzę sobie i wszystkim podatnikom takiego urzędu jak wasz! To wy daliście mi wiarę w sprawiedliwe zakończenie mojej sprawy. Dziękuję! – napisał Piotr Mazurkiewicz w podziękowaniu do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels