REKLAMA

Dodatkowe limity na luty
Utworzona: 2021-01-13

Komunikat Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

REKLAMA
Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji:
 • lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski
 • lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik.

 • Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 19 lutego. Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

  Wnioski na LUTY dotyczą następujących zezwoleń:

  - Armenia ogólne
  - Azerbejdżan kraje trzecie
  - Azerbejdżan ogólne
  - Bośnia i Hercegowina kraje trzecie
  - Bułgaria kraje trzecie
  - Chorwacja kraje trzecie
  - Czarnogóra kraje trzecie
  - Finlandia kraje trzecie
  - Gruzja kraje trzecie
  - Gruzja ogólne
  - Kazachstan kraje trzecie
  - Kirgistan kraje trzecie
  - Litwa kraje trzecie
  - Łotwa kraje trzecie
  - Mongolia kraje trzecie
  - Mongolia ogólne
  - Norwegia kraje trzecie
  - Rosja kraje trzecie
  - Rumunia kraje trzecie
  - Serbia kraje trzecie
  - Szwecja kraje trzecie Euro 0
  - Tadżykistan ogólne
  - Tadżykistan kraje trzecie
  - Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
  - Uzbekistan dwustronne/tranzytowe
  - Uzbekistan ogólne
  - Węgry kraje trzecie Euro 3 +S.

  Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń dla swoich członków. Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia za pośrednictwem organizacji do której należą.

  Wzór wniosku dla członków Stowarzyszeń

  Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

  Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ.

  Źródło: GITD
  Do ulubionych
  Photo by Josh Hild from Pexels