REKLAMA

Jeżdżą pod wpływem alkoholu i narkotyków
Utworzona: 2020-11-22

Mowa o kierowcach samochodów dostawczych. W ostatnim tygodniu października br. funkcjonariusze Gwardii Cywilnej zajmujący się kontrolą ruchu drogowego podczas specjalnej kampanii Generalnej Dyrekcji Ruchu zatrzymali 88 kierowców samochodów dostawczych, w tym 38, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu i 50 - narkotyków.

Ogółem skontrolowano 102 228 furgonetek, o 36% więcej niż w poprzednim sezonie, z czego w przypadku 6158 (6%) kierowców stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ruchu i bezpieczeństwa na drogach. Jeśli chodzi o maksymalną prędkość, z jaką mogą się poruszać pojazdy dostawcze, należy pamiętać, że różni się ona od wartości ustalonej dla samochodów osobowych. 1600 kierowców zostało ukaranych mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości. W całej akcji kontrolnej było to najczęściej popełniane wykroczenie.

Niestety wśród podróżujących pojazdami dostawczymi nadal obserwuje się niestosowanie pasów bezpieczeństwa: wykroczenie to stwierdzono w przypadku 451 pasażerów. Innym aspektem bezpieczeństwa pojazdów, który należy do najczęściej sprawdzanych podczas kontroli drogowych są opony. W tym wypadku zły stan ogumienia stwierdzono w 311 pojazdach dostawczych, a w przypadku kolejnych 77 wydano zakaz dalszej jazdy ponieważ opony nie spełniały minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

W trakcie kampanii stwierdzono też 333 przypadki przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz 253 nieprawidłowego rozmieszczenia ładunku, a także 343 wykroczenia związane z brakami w dokumentacji pojazdu oraz brak obowiązkowego ubezpieczenia (58).
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels