ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Jak odzyskać MAUT?
Utworzona: 0000-00-00

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydał w dniu 28.10.2020 wyrok, który pozwala firmom płacącym opłaty drogowe w ( MAUT ) Niemczech odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe.

Czego dotyczy dyrektywa 1999/62?
Dyrektywa 1999/62 nakłada na państwa członkowskie, które otrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej, obowiązek ustalania wysokości tych opłat z uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury.

WYROK TSUE sprawie C-321/19
Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-321/19 koszty związane z policją drogową nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu opłat z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe.

Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie opłat drogowych.
Firmy transportowe, które płaciły opłaty drogowe w Niemczech w latach 2017-2020 mogą już dzisiaj kontaktować się z nasza Kancelarią w sprawie odzyskania pieniędzy. Maut był pobierany niezgodnie z prawem europejskim, a firmy transportowe, które od wielu lat płaciły wygórowane stawki, mogą żądać zwrotu.

Jaką kwotę zwrotu myta można otrzymać ?
Państwo Niemieckie jest zobowiązane do zwrotu kwoty odpowiadającej 3,8% lub 6% wysokości uiszczonej opłaty drogowej. Maut, zgodnie z dyrektywą 1999/62 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, mógł uwzględniać wyłącznie koszty infrastruktury, koszty budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury drogowej, tymczasem Niemiecka opłata drogowa uwzględniała również koszty utrzymania policji drogowej.

Co może zrobić firma transportowa aby odzyskać MAUT?
Aby zwrócić opłatę za MAUT, należy wszcząć postępowanie administracyjne o zwrot opłaty. Kancelaria Transportowej LEGALTRANS przeprowadzipostępowania w przedmiotowym zakresie występując w roli profesjonalnego pełnomocnika firmy transportowej.
Kontakt: kancelaria@kt-Legaltrans.pl
https://kt-legaltrans.pl/jak-odzyskac-maut/Do ulubionych

Fotografie


Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Photo by Josh Hild from Pexels