REKLAMA

463 zabytki archeologiczne w kabinie ciężarówki
Utworzona: 2020-07-30

Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Straż Graniczna udaremniły próbę przemytu 463 zabytków archeologicznych na granicy w Hrebennem.

REKLAMA
Towar przez granicę próbował przemycić kierowca ciężarówki. Zabytki ukrył w kabinie pojazdu. Mężczyzna miał obowiązek zgłoszenia wwożonych do Polski muzealiów. Tłumaczył, że towar nie jest jego własnością, na prośbę znajomego miał go jedynie przewieźć do Polski. W związku z próbą przemytu wszczęliśmy postępowanie karne skarbowe.

Zatrzymane wyroby to elementy ceramiki i zabytków kamiennych. Wśród nich kamienne toporki, ciężarek tkacki, fragmenty średniowiecznych naczyń oraz półfabrykaty narzędzi krzemiennych, m.in. tzw. „wiórów" (odłupek kamienny służący jako narzędzie tnące). W sumie 463 przedmioty, stanowiące świadectwo życia ludzi z bardzo odległych epok. Wartość zatrzymanych obiektów, w tym ich wartość zabytkową, określi rzeczoznawca.

***
Przypominamy. Na przywóz spoza Unii Europejskiej do Polski dóbr kultury (poza określonymi wyłączeniami) nie są wymagane specjalne dokumenty ani pozwolenia. Podróżny ma obowiązek zgłoszenia takich towarów w urzędzie celno-skarbowym, w celu objęcia ich procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną i opłacenia należności podatkowych, jeżeli takowe są wymagane.

28 grudnia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (UE) 2019/880 w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury, na mocy którego przywóz zabytków archeologicznych będzie zakazany.

Źródło: KAS
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels