REKLAMA

KE zabiera się za bezpieczeństwo na parkingach dla ciężarówek
Utworzona: 2020-05-21

Komisja postanowiła skierować formalne zawiadomienie do Bułgarii, Estonii, Grecji, Włoch, Łotwy, Rumunii, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii w sprawie nie przekazania przez te państwa informacji na temat bezpiecznego parkowania.

REKLAMA
Chodzi o informacje, które miały być udostępnione cyfrowo za pośrednictwem krajowych punktów dostępu, odnośnie parkingów w ogóle (m.in. na temat ich lokalizacji oraz dostępnych na nich udogodnieniach), a także parkingów zapewniających informacje w czasie rzeczywistym (np. o dostępności miejsc parkingowych lub strefach priorytetowych). Wymóg udostępnienia takich informacji wynika z rozporządzenia (UE) nr 885/2013, które zostało przyjęte na podstawie dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej, kierowcy ciężarówek w Europie często mają do czynienia z niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych i niedostatecznymi informacjami na temat takich obiektów, dlatego często parkują w strefach niezabezpieczonych lub w miejscach niebezpiecznych. Wymienione kraje mają teraz cztery miesiące, aby odpowiedzieć na zawiadomienia, w przeciwnym razie Komisja może rozważyć przyjęcie uzasadnionej opinii w tej sprawie.

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels