REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rozliczanie ryczałtów w wynagrodzeniu kierowcy
Utworzona: 2020-05-18

Wzmożone zainteresowanie metodami zatrudniania kierowców, umowami i zapisami optymalizującymi koszty w związku z przestojami zwróciło uwagę ekspertów Kancelarii Transportowej ITD-PIP na szerszy aspekt konstruowania różnych zapisów w umowach.


Bardzo częstym elementem umów o pracę dla kierowców są ryczałty/oszacowania. Pozwalają one ustalić wynagrodzenie miesięczne na stałym poziomie. Ma to swoje zastosowanie głównie ze względu na utrudnione rozliczenie składników wtedy, gdy kierowca jest stale poza bazą i nie możemy poprawnie rozliczyć aktywności z tachografu na 10. dzień każdego miesiąca. Jest to uregulowane przez Kodeks Pracy i jak najbardziej wpasowuje się w specyfikę pracy kierowcy (poza bazą).

Takie oszacowania noszą nazwę ryczałtów. Znane są ryczałty za pracę ponad normę (w nadgodzinach), czy też ryczałt za pracę w porze nocnej. Dodatkowo można spotkać wypłacane w podobnej, oszacowanej formie (ryczałtowej), wynagrodzenie za dyżury (składniki związane z pracą kierowcy), wyrównanie płac minimalnych UE (Milog, Loi Macron, inne). Dzięki takiej strukturze wynagrodzenia oraz 3-miesięcznemu okresowi rozliczeniowemu można, bez uszczerbku na wynagrodzeniu kierowcy, dopasować składniki ustawowe do bieżącej praktyki realizacji tras w transporcie.

Trudny dla wszystkich okres ostatnich tygodni wywołuje potrzebę porównania różnych metod liczenia, szukania narzędzi, które te obliczenia wykonują. Wszechobecne webinary szkoleniowe są bardzo dobrą okazją do zweryfikowania swoich dotychczasowych metod rozliczania. Wynagrodzenie za nadgodziny, pracę w nocy czy dyżury – jest wymagalne, w przeciwieństwie do nagród uznaniowych czy bliżej nieokreślonych dodatków. Przede wszystkim należy wypełnić obowiązki wynikające z ustaw dla pracowników (Kodeks Pracy, Ustawa o czasie pracy kierowców). Dlatego zamiast wszechobecnej premii uznaniowej warto zacząć od weryfikacji prawidłowego naliczania nadgodzin (uwaga! nie wolno ich wyrównywać w ramach wynagrodzenia minimalnego). Skorzystanie z pomocy Państwa w zakresie tarcz finansowych raczej na pewno będzie skutkowało późniejszą weryfikacją wykazanych spadków obrotów, czy zastosowanymi zmianami w zakresie zatrudnienia, zatem teraz jest czas na weryfikację swoich dotychczasowych rozwiązań. Świat już nie jest taki sam, przepisy się zmieniły i specyfika rozliczania kierowców poszła zdecydowanie do przodu.


Należy się liczyć z faktem, że w sytuacji, gdy nieuniknione stanie się zwolnienie pracowników, wystąpi plaga skarg do PIP oraz spraw Sądach Pracy. W myśl „mądry Polska po szkodzie” warto uporządkować swoje zasady rozliczania kierowców już teraz, w szczególności:
  • sposób wprowadzenia ryczałtów - (umowa o pracę, regulamin wynagradzania),
  • okres obwiązywania ryczałtów można zmieniać, jak również ich wysokość w „sezonie” i „poza sezonem”,
  • zasady proporcjonalnego obniżania (lub nieobniżania) ryczałtów o nieobecności typu urlop, chorobowe,
  • sposób podania kwot, sumowanie ryczałtów w ramach minimalnego wynagrodzenia (uwaga: nie wolno wliczyć ryczałtów za nadgodziny i nocne do minimalnej krajowej),
  • sposób weryfikacji ryczałtów, gdyż muszą one być weryfikowane ze względu na swój „przybliżony” charakter. Bez weryfikacji ryzykujemy, że nie pokryły one należnych składników. Roszczenie za nieprawidłowo rozliczone ryczałty można złożyć nawet za 3 lata wstecz – warto mieć pewność o potrzebie wyrównania,
  • zasady rozliczania ryczałtów w 3, 6 lub nawet 12 miesiącach (nie jest to ściśle powiązane z okresami rozliczeniowymi) pozwala uśrednić niewykorzystane nadpłaty z danego okresu na poczet należności w innych miesiącach.

Dobrze skrojona umowa o pracę dla kierowcy oraz regulamin pracy i wynagradzania zabezpieczają przed błędami w zakresie rozliczania, wskazują zakres obowiązków po stronie kierowców oraz obowiązki formalne po stronie pracodawcy – dzięki temu nie pozostaje „pole na swobodne” interpretacje służb kontrolnych, czy nieporozumienia z pracownikami. Dopasowane do branży metody rozliczania potrafią skrócić o połowę czas comiesięcznych obowiązków, a skoro czas to i na pewno sporo kosztów. W obecnej sytuacji zmniejszanie obciążeń jest na pewno dobrym motywatorem do szukania lepszych rozwiązań.

Przygotowaliśmy dla Państwa przykład umowy o pracę z zalecanymi zapisami, pozwalającymi na rozliczanie ryczałtowe składników obowiązkowych, obniżenie kosztów zagranicznych płac minimalnych oraz uproszczenie samych rozliczeń z kierowcą, który nadal otrzymuje takie same wynagrodzenie.

Ryczałty rozliczane za symboliczną kwotę!

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji na rynku, jak i potrzebom firm, które coraz częściej szukają rozwiązań wspomagających liczenie ryczałtów, przygotowaliśmy rozwiązanie, z jakim jeszcze polska branża transportowa się nie spotkała. Uruchomiliśmy projekt ROZLICZAM ZA 10!

Rozliczaj kierowcę za jedyne 10 zł netto miesięcznie!

Umożliwiamy firmom rozliczanie kierowcy za jedyne 10 zł netto miesięcznie – rozliczenia wymagają dodania kilku informacji (delegacje, nieobecności, stawki, ryczałty, wysokość diet, wczytania plików .DDD, etc.), a ewidencja wygeneruje się automatycznie każdego 5. dnia miesiąca! Każdy użytkownik ma też swobodną możliwość podglądu naruszeń.

To wszystko jest możliwe dzięki innowacyjnej platformie SuperTacho WEB stworzonej przez ekspertów Kancelarii Transportowej ITD-PIP. To nowoczesny system pozwalający na pracę na rzeczywistych danych, wielopoziomowy dostęp dla każdego pracownika firmy transportowej, w tym kierowcy, oraz – co najważniejsze – podgląd i pracę z każdego urządzenia!

Od dzisiaj możesz rozliczać swoich kierowców za jedyne 10 zł miesięcznie! Wejdź na stronę www.rozliczamza10.pl i skorzystaj z dwóch dostępnych opcji rejestracji:
-wybierz wersję demo jeżeli chcesz się na początku zapoznać z systemem SuperTacho WEB
- wersją pełną, płatną 10 zł netto za kierowcę i zacznij rozliczać swoich pracowników


www.rozliczamza10.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

Do ulubionych

Fotografie


Photo by Josh Hild from Pexels