REKLAMA

COVID-19: potrzebne pilne działania w sprawie kierowców, granic i wsparcia finansowego
Utworzona: 2020-03-26

W związku z trwającą epidemią koronawirusa potrzebne są pilne działania zaradcze, które pomogą zminimalizować negatywny wpływ obecnej sytuacji na dostawy niezbędnych towarów i transport pasażerski w obrębie państw członkowskich UE i między nimi.

Z zadowoleniem przyjmujemy wytyczne Komisji dotyczące zielonych pasów oraz ogłoszenie, że wszystkie towary kwalifikują się do korzystania z tego rozwiązania, ponieważ wszystkie towary transportowane drogami są niezbędne. Żałujemy jednak, że zawarty w wytycznych czas oczekiwania na granicy jest nadal zbyt długi. Z doświadczenia wiemy, że maksymalny okres kontroli wynoszący 15 minut na jedną ciężarówkę będzie nadal powodować ogromne opóźnienia, przez co sytuacja na przejściach w zasadzie się nie zmieni. Naszym zdaniem, należałoby całkowicie zlikwidować systematyczne kontrole graniczne powiedział delegat generalny IRU, Raluca Marian,

Korzystanie z dokumentów powszechnie honorowanych we wszystkich krajach to najlepsze rozwiązanie dla utrzymania tak bardzo potrzebnej płynności ruchu transportowego. Żądanie dodatkowych formularzy i / lub świadectw zdrowia od kierowców stanowiłoby jedynie kolejne utrudnienie w łańcuch dostaw. IRU z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji dla państw członkowskich, zgodnie z którym kierowcy pojazdów towarowych nie powinni być zobowiązani do przedstawiania innych dokumentów niż prawo jazdy. Zachęca państwa członkowskie do przestrzegania tych wytycznych. Jednocześnie zwraca się również do nich o zapewnienie kierowcom dostępu do sprzętu ochronnego i urządzeń testujących, najlepiej w pobliżu przejść granicznych.

Napawa optymizmem świadomość, że rządy podejmują wspólne działania, by stawić czoła pandemii COVID-19. Jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w zakresie konkretnych i skoordynowanych kroków. Na przykład pilną kwestią jest harmonizacja przepisów tranzytowych obowiązujących w UE dla pojazdów spoza UE obsługujących kraje europejskie. Wsparcie obywateli państw trzecich ma zasadnicze znaczenie i nie należy uzależniać stosowania zasad od kwestii obywatelstwa. Za wszelką cenę należy unikać przyjmowania wszelkich jednostronnych ograniczeń bez wcześniejszej koordynacji powiedziała Marian.

IRU wzywa również wszystkie zainteresowane strony w Europie do wykazania się elastycznością w podejściu do epidemii koronawirusa, szczególnie w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia pojazdów przez kierowców zawodowych. Jak wiadomo, kierowcy nie mogą prowadzić pojazdu, jeśli ich prawo jazdy, świadectwo odbycia szkoleń lub badania techniczne pojazdów są nieaktualne. Ponieważ ośrodki certyfikacyjne i testowania są zamknięte, kierowcy nie mogą załatwić niezbędnych formalności. Komisja Europejska ma do odegrania kluczową rolę w promowaniu wśród państw członkowskich inicjatyw na rzecz tolerancji w tym zakresie. To właśnie KE powinna przedstawić państwom członkowskim spójne wytyczne i zachęcać poszczególne kraje do przedłużenia ważności dokumentów zawodowych i badań technicznych w czasie trwania pandemii COVID-19.

W ostatnich tygodniach skutki epidemii najbardziej dotknęły międzynarodowy transport autokarowy i krajowe rynki transportu pasażerskiego, w których odnotowano 100-procentowy spadek usług turystycznych i 90-procentowy spadek usług w pasażerskim ruchu międzymiastowym. Choć można oczekiwać, że liczba osób podróżujących zacznie powoli rosnąć po zniesieniu ograniczeń, sektor drogowego transportu pasażerskiego, skupiający ok. 360 000 firm i zatrudniający 2 miliony osób - jest bliski upadku.

Spowolnienie gospodarcze wpłynęło również na wiele rodzajów transportu towarowego. Na przykład producenci pojazdów zatrzymali pracę zakładów, a podaż części do pojazdów również znacznie się zmniejszyła. Także fracht kontenerowy odnotował dramatyczny spadek w wyniku zmniejszenia zleceń na przesyłki międzykontynentalne. Te zmiany stawiają wielu operatorów transportu drogowego w trudnej sytuacji. Wiele usług transportowych jest realizowanych przy niskiej marży przez firmy nieposiadające rezerw gotówkowych. Dlatego zaprzestanie lub znaczne ograniczenie liczby zleceń prowadzi przewoźników na skraj upadku. Bez szybkiego wsparcia finansowego bardzo niewielu przewoźników utrzyma się na rynku po zniesieniu restrykcji. Tymczasem właśnie wtedy gospodarki krajów w Europie i poza nią będą pilnie potrzebować firm transportowych, aby natychmiast wznowić działalność i przyczynić się do ożywienia gospodarczego.

Po przyjęciu tymczasowych wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy, państwa członkowskie będą mogły zapewnić środki finansowe na wsparcie swoich gospodarek. Przedsiębiorstwa transportu drogowego i pasażerskiego, będące siłą napędową w handlu i życiu codziennym, szczególnie dotkliwie odczuły negatywne skutki wprowadzonych restrykcji mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i dlatego to właśnie do nich w pierwszym rzędzie powinno trafić takie wsparcie.

Z każdym dniem potrzeba szybkich i zdecydowanych działań staje się coraz bardziej nagląca. Wyzwania stojące przed krajami Europy wymagają skoordynowanych działań na szczeblu europejskim i światowym. Wzywamy Komisję Europejską i wszystkie państwa członkowskie UE do dalszego wspierania sektora transportu drogowego i do koordynacji swoich działań z ONZ oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w tych trudnych okolicznościach powiedział Sekretarz Generalny IRU Umberto de Pretto.

Źródło: IRU
Do ulubionych