REKLAMA

Bułgaria: nowe zasady dla kierowców w związku z COVID-19
Utworzona: 2020-03-25

Minister zdrowia wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii od 20.03.2020 do 17.04.2020 obywateli państw trzecich (spoza UE) przez wszystkie przejścia graniczne, z wyłączeniem transportu towarów.

AKTUALIZACJA 31.03.2020


Kierowcy spoza Bułgarii mogą załadować i rozładować towary, ale powinni niezwłocznie opuścić terytorium Bułgarii.Czas ich przemieszczania się przez terytorium kraju nie powinien wynosić 24 godzin. Wszystkie ciężarówki przejeżdżające przez kraj, niezależnie od ich obywatelstwa, są eskortowane przez policję. Ponadto wszystkie zagraniczne ciężarówki wjeżdżające do Bułgarii są eskortowane przez policję do miejsca rozładunku.

INFORMACJA WCZEŚNIEJSZA

Dla kierowców pojazdów ciężarowych, którzy nie są obywatelami Bułgarii, ale są obywatelami jednego z następujących krajów:
- Chińska Republika Ludowa,
- Bangladesz,
- Republika Indii,
- Republika Malediwów,
- Federalna Demokratyczna Republika Nepalu,
- Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanka,
- Hiszpania,
- Włochy,
- Republika Korei,
- Wielka Brytania i Irlandia Północna,
- Francja,
- Republika Federalna Niemiec,
- Holandia
- Szwajcaria

i chcą wjechać na terytorium Bułgarii stosuje się następujący środek. Kierowcy rozładowują towary i ładunki oraz niezwłocznie opuszczają terytorium kraju, a czas tranzytu przez terytorium kraju nie może przekroczyć 24 godzin.

Rząd bułgarski przyznał również tymczasowe wyjątki od rozporządzenia 561/2006 w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów na okres 19.03.- 13.04.2020:
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin na 11 godzin;
- Artykuł 7: zastąpienie minimalnych wymagań dotyczących dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie;
- art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.

13 marca 2020 r. Władze bułgarskie wprowadziły „stan wyjątkowy” w tym kraju.
Do ulubionych