REKLAMA

Niemcy: zmiana przepisów dotyczących kabotażu
Utworzona: 2020-03-25

Jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, ściganie i karanie naruszeń przepisów dotyczących przewozów kabotażowych zostanie zawieszone do 30 września br.

Zgodnie z dekretem w sprawie transportu krajowego realizowanego przez firmy zarejestrowane poza UE, niemiecki Urząd Transportu Towarowego i policja powinni ignorować tego typu naruszenia ze względu na sytuację związaną z epidemią.

1. Zwolnienie dotyczy jedynie przewozu:
- artykułów pierwszej potrzeby, zwłaszcza żywności i pasz, między zakładem produkcyjnym a magazynem i punktem sprzedaży;
- artykułów medycznych, a także do artykułów służących do zwalczania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (w tym sprzętu i artykułów służących do analizy zarażeń)
- środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji.
- paliwa.

2. Kierowca posiada odpowiednie dokumenty przewozowe wymagane zgodnie § 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o towarowym transporcie drogowym, oraz kopię umowy między przewoźnikiem a klientem.

3. Transport odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi, w szczególności
- przepisami dotyczącymi maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i ładowności,
- przepisami dotyczącymi zabezpieczania ładunku
- przepisami dotyczącymi zatrudnienia i delegowania kierowców.

4. Transport odbywa się zgodnie ze złagodzonymi przepisami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku, z uwzględnieniem wyjątków dopuszczonych na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Źródło: BAG
Do ulubionych